Ulf Dahlman

585

"För framtiden!"

Är idag företagare inom fastighetsmarknaden. Har ett brett kunnande inom fordon och trafik, byggmaterial och fastigheter samt utbildning (vuxenutbildning).

Namn: Ulf Dahlman
Födelseår: 27.10.1957
Kommun: Vanda
Hemort: Vanda, Lövkulla (Päiväkumpu)
Titel: Företagare
E-post: ulfdahlman@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Gymnasium och yrkesutbildning

För att säkra framtiden krävs att man upprätthåller och utvecklar en kvalitativt och bred utbildning på alla stadier av invånarnas liv. Vanda stad skall vara en ledande kommun då satsningarna på framtiden behandlas. Vanda Stad skall satsa på framtiden, och säkerställa att resurserna för skolorna finns så att de kan upprätthållas och utvecklas. Vanda stad skall även stöda vuxen utbildningen samt utbildningsverksamheten i övrigt. Detta kommer att locka både nya invånare och nya företag till Vanda.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Vanda Stad bör vara föregångare och en aktiv aktör då det gäller att kommunicera och stöda företag. Varje kommun behöver företag och företagare som inhämtar skattemedel till kommunen. Därför skall kommunen upprätthålla en aktiv dialog med företag redan verksamma i kommunen, men även locka in nya. Detta gäller placeringen av företagsverksamheten, förslagsvis som buffertzon vid huvudleden, kring flygfältet. Vid behov bygga infran samt ombesörja trafikarrangemangen så att logistiken för företagen är optimal samt att de anställda med lätthet kan komma till sina arbetsplatser, även genom att använda kollektivtrafiken.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

a. En stor fråga är hur sköta om miljön. Snabba korrigeringar är svåra att uppnå. Men alla möjligheter skall utforskas. Tex Snabbspårvägens investeringar och brukskostnader bör undersökas noggrant och jämföras med tex el-bussar.
b. Nya byggnader och byggområden kan förpliktas att uppfylla krav gällande solpaneler på taken. Effektivare utnyttjande av industriområdena för production av förnybar energi.
c. Ett fungerande kollektivtrafik nätverk bör byggas upp.

Läs mer i vårt valprogram ›