Ulf Dahlman

585

"Tulevaisuuden puolesta!"

Toimin nykyään yrittäjänä kiinteistöalalla. Minulla on laaja kokemus ajoneuvoista ja liikenteestä, rakennusmateriaaleista ja kiinteistöistä sekä koulutuksesta (aikuisten kouluttaminen)

Nimi: Ulf Dahlman
Syntymävuosi: 27.10.1957
Kunta: Vantaa
Kotipaikka: Päiväkumpu, Vantaa
Titteli: Yrittäjä
Sähköposti: ulfdahlman@gmail.com

Vaaliteemat

Lukio ja ammattillinen koulutus

Tulevaisuuden varmistaminen edellyttää laadukkaan ja monipuolisen koulutuksen ylläpitämistä ja kehittämistä kuntalaisten koko elinkaaren aikana. Vantaan kaupunki tulee olla johtava kunta silloin kun käsitellään tulevaisuuden investointeja. Vantaan kaupunki tulee investoida tulevaisuuteen ja varmistaa riittävät resurssit kouluille, jotta niitä pystytään ylläpitämään ja kehittämään. Vantaan kaupunki tulee myös tukea aikuiskoulutusta ja koulutusta yleisellä tasolla. Tämä houkuttelee uusia asukkaita ja uusia yrityksiä Vantaalle.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yrittäminen ja työllisyys

Vantaan kaupunki tulee olla edelläkävijä ja aktiivinen toimija kommunikoinnissa yritysten kanssa ja näiden tukemisessa. Jokainen kunta tarvitsee yrityksiä ja yrittäjiä tuomaan veroäyrejä kunnalle. Tämän takia kunnan on ylläpidettävä aktiivinen vuoropuhelu jo kunnassa toimivien yritysten kanssa, mutta on myös houkuteltava uusia. Tämä koskee myös liiketoiminnan sijoittelua kunnassa, esimerkiksi melusuojana pääväylien varteen ja lentokentän ympäristöön. Tarvittaessa on rakennettava sellainen infra ja liikennejärjestelyt, jotka tukevat yritystoimintaa optimaalisesti ja mahdollistavat työntekijöiden helppo työmatkaliikenne myös julkisilla.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Ilmastoälykäs kunta

Iso haaste on miten vaalia ympäristö. Nopeat korjaukset ovat vaikeita toteuttaa. Kaikki mahdollisuudet on kuitenkin tutkittava. Esimerkiksi pikaraitioliikenteen investoinnit vastaan sähköbussiliikenteen vastaavat on tutkittava huolellisesti.

Uusien rakennusten ja alueiden osalta voidaan edellyttää täyttämään vaatimuksia katoille asennettavista aurinkokeräimistä. Teollisuusalueiden hyödyntäminen uusiutuvan energian tuotannossa tutkittava.

Vantaan sisäisen julkisenliikenteen verkosto on kehitettävä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›