Tuomas Toivonen

71

"Korsholm – en lysande punkt mitt i den stora världen! Vi alla söker oss till en sådan plats där det finns förutsättningar för ett gott liv!"

Hej! Jag bor i Koskö med min fru Viveca och vår söta katt Trulle. Jag jobbar i ett företag som levererar lösningar inom ekonomiadminstration. Jag vill arbeta för ett Korsholm som möjliggör en trygg gemenskap, ett gott liv och god hälsa för alla. Dessutom behöver vi ett nära samarbete med andra kommuner utan att det samtidigt leder till att kommunen tappar sin identitet. Vi ska möjliggöra att alla får utrymme här i Korsholm, oberoende av språk eller bakgrund – vi slutar leva när vi inte vågar vara olika!

Namn: Tuomas Toivonen
Födelseår: 1976
Kommun: Korsholm
Hemort: Koskö
Titel: Mjukvaruutvecklare. TM, FK
E-post: tuomasvilhelm@gmail.com
Tel: +358442055508

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Om det finns någonting i Korsholm som borde göra oss alla stolta är det vår kommunala hälsovård som fungerar nästan optimalt inom ramarna för våra resurser. Det är någonting som vi ska värna om!

I detta sammanhang måste jag också konstatera att jag har varit helt förskräckt över SOTE-reformen som har varit under arbete under de två senaste regeringarna, och i synnerhet över landskapsreformen som också i välfungerande kommuner som Korsholm kan leda till fullständigt kaos utan att förbättra någonting.

I stället för att knåpa med landskapsreformer borde center- och sossepamparna fundera på varför i synnerhet unga kvinnor i och med myndighetsåldern vill lämna sådana kommuner som de ovan nämnda partierna leder. Den här utvecklingen kan tyvärr få luft under vingarna också i Vasaregionen ifall dess näringsliv utvecklas enbart på unga ingenjörskillars villkor. Regionens utveckling ska granskas mer holistiskt!

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Var och en som någonsin har kört utanför Smedsby och Vasas centrum måste ha lagt märke till hur fruktansvärt skick vägnätet i Korsholm delvis har hamnat i. Kvevlax i synnerhet har haft ett dåligt rykte i detta avseende. Det här missförhållandet kräver snabba åtgärder!

Cyklisters och fotgängares sak ska också tas på allvar i fortsättningen så att vi undgår eventuella olyckor.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Bibliotekets och Vuxeninstitutets verksamhet med bl.a. alla möjliga mångsidiga kurser utgör ett verkligt andningshål för många korsholmare. Dessutom kan jag konstatera också för sådana som inte nödvändigtvis är så intresserade av kultur, att var och en slant som vi satsar på sådana här kommunala funktioner innebär en konkret satsning på kommuninvånarnas välmående, vilket i sig innebär en stor inbesparing i hälsovårdsutgifter!

Läs mer i vårt valprogram ›