Sebastian Långström

709

"Basse - En stad där alla mår bra och hör hemma"

Till min utbildning är jag ekonom och lärare. Jag är gift och far till tre tonåringar. Dessutom är jag företagare på deltid. Min kunskap om utbildningsfrågor är gedigen. Jag har arbetat som lärare i 20 år och samlat på mig erfarenhet av olika stadier, allt från låg- och högstadium till yrkesutbildning, arbetarinstitut och universitet. Längst har jag ändå arbetat med barn och ungdomar.

Ungdomens välmående är något som ligger väldigt nära mitt hjärta, det vill jag arbeta för. Tyvärr har ungdomen fått ge avkall på mycket i vardagen under coronapandemin. Många unga är både rastlösa och deprimerade. Det är viktigt att vi NU satsar på skolorna och ungdomen som inte fått leva det fria, glada och sorglösa liv som vi vuxna minns från vår egen ungdom. För att bygga upp skadorna efter pandemin, behövs resurser och insatser i skolorna.

Jag bor sedan några år tillbaka i ett trähus i Helsingfors. Jag har också bott i Hagnäs, mitt i stadens puls. Båda dessa boendeformer har sin absoluta charm och plats i mitt hjärta. Som motvikt till vardag och stadsliv trivs jag i skärgården, där jag bygger och vandrar i naturen.

Helsingfors är en mångsidig och unik stad, en huvudstad där city, bostadsområden, fina parker och skärgård möts. Stadens olika oaser måste bevaras och ständigt utvecklas, så att vi helsingforsare, och de som besöker oss, kan njuta fullt ut. Jag vill arbeta för en Huvudstad där det ryms olika sorter av människor och boendeformer. Mångfald både beträffande kultur, utbildning och boende är en rikedom.

Namn: Sebastian Långström
Födelseår: 1973
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Lärare
E-post: basse.langstrom@gmail.com
Tel: 0503684128