Sandra Högström

80

"Grunden för ett lyckligt Vasa är välmående invånare."

Jag är en glad, samhällsengagerad, inflyttad Vasabo som kom till Österbotten lite på prov - för snart tio år sedan.

I mitt yrkesverksamma liv har jag tidigare jobbat med olika utsatta grupper inom missbrukar- och kriminalvården, och för tillfället med barn som blivit utsatta för våld. Det är framför allt denna specialkompetens som jag vill tillföra beslutsfattandet i Vasa, och därför jag valde att ställa upp som kandidat i kommunalvalet.

På min fritid är jag aktiv inom föreningslivet och har varit det ända sedan studietiden. All form av kultur ger mig en extra kick att orka med vardagen.

Namn: Sandra Högström
Födelseår: 1991
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Sjukskötare
E-post: sandra.hogstrom@gmail.com
www: https://www.sandrahogstrom.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Genom mitt yrke har jag i snart tio års tid sett vad som händer när vi inte tar hand om våra unga. Det värsta med alla livsöden jag fått ta del av, är att inse att det nästan alltid hade varit möjligt att förebygga, med rätt sorts insatser i rätt tid. Även om det kommande välfärdsområdet tar över social- och hälsovårdstjänsterna, har kommunen fortfarande ett ansvar och en möjlighet att se till helheten och komplettera med kanske just de tjänster som gör all skillnad i en människas liv. Jag vill att Vasa ska utmärka sig som en kommun som verkligen tar hand om sina invånare och erbjuder jämlika, mångsidiga och flexibla tjänster på sina invånares modersmål.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Vi vet att jämställdhet främjar så väl ekonomisk utveckling, som våra invånares välbefinnande och hälsa överlag. Att alla invånare ska kunna känna sig trygga, bli lika behandlade, och ha samma möjligheter, säger sig självt. Ändå är det inte verklighet idag, och t.ex. våld mot kvinnor är något som ett väldfärdssamhälle skall jobba aktivt för att förebygga och förhindra. Vasa med sitt energikluster har en enorm utvecklingspotential genom att rikta sig till kvinnor och se till att jämställdheten är en faktor som beaktas i alla skeden av beslutsfattandet.

Läs mer i vårt valprogram ›