Päivi Puntila

635

"1) Vi måste försöka hindra unga familjer från att flytta till andra kommuner. 2) Låt oss bygga Esbo till Finlands mest attraktiva och internationella stad. 3) Låt oss skapa likvärdiga hobbymöjligheter, hela vägen fram till toppen. #päivitetäänespoo #päivitäpuolue"

Jag är mamma åt tre barn. Vi bor i mitt barndomshem i Mankans.

Som affärsutvecklingschef på ett teknikföretag leder jag vår infrastrukturella
byggnadsverksamhet.

Som en tidigare tävlingsidrottare och tränare inom sport älskar jag att spendera
fritiden utomhus med bl.a. vandring, skidåkning och cykling. Jag tycker även
om att följa med konståkning, bygga legon, göra pussel samt läsa och lyssna på
böcker.

Jag är medlem i Soroptimists –organisationen som driver kvinnornas och
barnens rättigheter, volontär för Finlands konståkning och medlem i Helsingfors
styrelsepartner.

Som finsktalande finländare valde jag RKP – partiet eftersom det är en sann och
liberal högerparti som hämtar de mjuka värden vid sidan om de hårda.

Namn: Päivi Puntila
Födelseår: 1969
Kommun: Esbo
Hemort: Mankkaa
Titel: Business development director
E-post: paivi.puntila@gmail.com
www: https://paivipuntila.fi

Viktiga politiska frågor

Idrott och motion

Vi måste skapa likavärdiga hobbymöjligheter och stöda de bästa till toppen.

Esboborna har inte mera jämlika möjligheter att utföra sina hobbyer. Föreningarnas säsongavgifter stiger eftersom det är dyrt att bygga nya anläggningar och hyrorna är höga. Klubbverksamheten borde stödas bättre.

Dessutom borde strandpromendaden utvecklas. Noux och Centralparken borde ha bättre skyltar, för att locka nya vandrare till naturen.

I Esbo måste man kunna ha möjlighet att nå världens toppnivå. Vi behöver första klassens sportstrategi som fokuserar sig på idrottscentrerad coaching. Esbobornas framgång ger oss alla glädje och nytta. Positiva förebilder uppmuntrar och visar att drömmar kan uppnås. Internationella evenemang skapar upplevelser och ger staden nettoomsättning.

Att kombinera tävlingsidrott och skola är ännu i ett tidigt skede. Skolan är öppen under dagen när idrottsanläggningarna är lediga och på kvällarna rusar alla till sina hobbyer samtidigt. Covid-19 har visat att man kan kombinera när- och distansundevisning. Genom att schemalägga skoldagen skulle man ha möjlighet till morgonträningar då kroppen är pigg, som förhindrar skador och överansträgning. Finlands näststörsta stad har fortfarande inte ett gymnasium som motsvarar Helsingfors Mäkelänrinne idrottssgymnasium.

Esbo är en naturvetenskaplig stad, men uppskattningen av konstämnen måste också investeras i gymnasiet. Konsten möjliggör tillämpningen av vetenskapen, hjärnans utveckling och allmän utbildning. Kreativitet är ett näringsämne för utvecklingen av Esbo-baserade innovationer, kreativt tänkande ersätts inte av artificiell intelligens och robotik.

I Antikens Grekland var idrott en del av kulturen :-) Hos oss verkar de mera som motsatser eftersom de kämpar för samma subventioner från samhället.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Unga familjer flyttar för att förverkliga sina drömmar i andra kommuner. Vi måste göra deras
hus drömmar möjliga här i Esbo.

Naturen är en viktig del av vår Esbo. Våra flesta gator och platser får sitt namn från naturen. Klimatkrisen sätter press på byggandet, men de enorma platta kolosserna som nu byggs är inte i linje med naturvärdena, än mindre stoltheten hos nästa generation. För dyra hem hamnar också investerare för ofta. I områden med småhus kommer det att finnas många småhus istället för en villa. Hyrorna för familjehem delar upp för mycket av nettoinkomsten.

Helsingfors är vårt centrum, och precis som i storstäder har allmänheten snabb tillgång till sina egna hem, små gator, lokala restauranger och livsmedelsbutiker. Regionala köpcentra erbjuder ett bredare utbud av tjänster. Tunnelbanan avbröt för många höghastighetsbussförbindelser, vilket så småningom gynnar körning.

Förskolor och skolor måste betraktas som "barn-storlek". Vill någon mamma eller pappa ha sitt barn i en gigantisk dagis?

Låt oss utveckla Esbo i enlighet med invånarnas värderingar och önskemål och möjliggöra familjedrömmar för andra än bara de rikaste. I beslut och val bör mjuka värden också höjas vid sidan av de hårda.

Låt oss hålla Espoo grönt och familjevänligt

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Låt oss bygga Esbo Finlands mest internationella och attraktiva stad.

Som liten flicka fick jag veta vilken typ av stad min mormors Vyborg var. Hon var väldigt stolt över hur mångkulturell stad det var. Kan Esbo vara den mest internationella staden i Finland?

Utveckla Esbo för att vara attraktivt för nya företag, utländska företag och arbetsrelaterad invandring. Företag som flyttar till Espoo är en livlina för stadens förmåga att betala sina skulder. Efter att ha arbetat hemifrån på grund av Covid-19-pandemin måste det finnas fler incitament än bara ett kort avstånd till arbetsplatsen.

Vi måste skapa ett ekosystem som gör oss konkurrenskraftiga med resten av Finland och världen.

Multikulturalism är en del av alla internationella städer. Invandrare - både arbetstagare och flyktingar - bör integreras bättre och spridas mer. Nya finländare måste accepteras lika bland oss. Vi måste arbeta hårt mot jämlikhet och rasism så att vi inte hamnar i ödet för till exempel Sveriges gängområden eller amerikanska territoriella bubblor.

En accepterande och tolerant atmosfär är också ett sinnestillstånd som Esbo kan utveckla och stödja.

Läs mer i vårt valprogram ›