Nora Grotenfelt

667

"Helsingfors ska ge dig möjligheter att vara den ädlaste versionen av dig själv."

Jag är född och uppvuxen i Helsingfors. Min familj består av min man och våra tre barn i åldern 10-14. Till utbildningen är jag medicine doktor och specialistläkare i allmänmedicin. Jag anses driftig, empatisk och lösningsfokuserad. Jag är van vid ansvar och vid att noggrant avväga beslut och deras konsekvenser baserat på bästa tillgängliga information, med fokus på varje individs välmående och särskilda behov.
Min passion är jazz, och framförallt att musicera med andra.

Sedan snart ett år tillbaka arbetar jag som överläkare på Dals coronahälsocentral. Innan dess jobbade jag som läkare på Munksnäs hälsocentral. Jag vet vad som fungerar och vad som inte fungerar i öppenvården. Jag vill arbeta för välfungerande vård, även på svenska. Alla helsingforsare ska erbjudas lika möjligheter att ta hand om sin egen hälsa.

Som direktionsordförande, styrelsemedlem i Hem och Skola och klassförälder i mina barns skola i många år, samt genom att ha arbetat som lärare i naturvetenskaper vid Yrkeshögskolan Arcada har jag fått god inblick i förutsättningarna för att skapa Den bästa skolan. Jag vill arbeta för ett kvalitativt, mångsidigt och välfungerande utbildningsutbud från grundskolenivå till högskolenivå, även på svenska.

Hela mitt liv har jag varit skärgårdsbo om somrarna. Jag har sett hur miljön har tagit skada. Jag vill att miljöaspekter från och med nu beaktas i alla politiska beslut.

Mitt Helsingfors är kunnigt, dynamiskt och inkluderande, och satsar på ett rikt kulturutbud. Du kan läsa mer om hur jag tänker här under.

Namn: Nora Grotenfelt
Födelseår: 1977
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Överläkare, Medicine Doktor, Specialist i allmänmedicin
www: https://noragrotenfelt.fi

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Utbildning av hög kvalitet är vårt samhälles viktigaste investering. Individens möjligheter att förverkliga sitt fulla potential är starkt beroende av ett lättillgängligt, smidigt och mångsidigt utbildningsutbud. En bred kunskapsbas i samhället är en förutsättning för en livskraftig demokrati.

Djupgående och bred kunskap hjälper oss att fatta etiskt och ekologiskt hållbara beslut; vi får styrka och motivation att prioritera långsiktiga mål och att stå emot vår dragning till omedelbar belöning och överkonsumtion. Dagens och morgondagens största samhälleliga problemställningar är komplexa till sin natur, och för att kunna lösa dem tillsammans behöver vi alla ha tillgång till vår fulla intellektuella kapacitet.

Skolvärlden ligger nära mitt hjärta, och jag har sedan år 2014 haft stort utbyte av mitt engagemang i mina barns skola. I min roll som direktionsordförande, Hem och Skolas viceordförande och klassförälder i alla mina barns klasser har jag fått god inblick i grundskoleutbildningens utmaningar och potential. Jag har i tre års tid arbetat som lärare i naturvetenskap vid Yrkeshögskolan Arcada, och har sedan dess intresserat mig för högskolepolitik.

Forskning och nya innovationer är vår väg framåt. Jag har personligen fått ta del av Helsingfors Universitets doktorandutbildning och ett digert forskarnätverk, och jag värderar dem mycket högt.

Kunskap och kompetens är immateriellt kapital. Den som upplever sig ha fått mycket av samhället är benägen att ge mycket tillbaka.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

I mitt arbete och i medierna möts jag i allt högre grad av oroväckande rapporter om ungas hälsa. Coronakrisen har på många sätt varit belastande för unga personer och ökat andelen psykiskt lidande. Vi måste snabbt öka vår kapacitet att hjälpa dem genom uppsökande verksamhet och lättillgänglig vård. De preventiva insatserna bör skärpas och mångfaldigas.
Vi behöver utreda alla olika lösningsalternativ för att möta upp behovet av hälsovårdstjänster och minska det individuella lidande och de samhälleliga kostnader ökad ohälsa medför.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Hur vill du att livet på jorden ska se ut om 20 år?

Klimathotet är reellt och akut. Jag vill att miljöaspekter från och med nu beaktas i alla politiska beslut.

Helsingfors och hela Finland har mycket att vinna - även ekonomiskt - på att stöda utveckling av ekologiskt hållbara lösningar. Ekonomisk fördel föds speciellt ur en position som föregångare på marknaden. Därför behöver vi handla snabbt, och jämna vägen för miljövänliga innovationer och grön företagsamhet.

Läs mer i vårt valprogram ›