Nora Grotenfelt

667

"Helsingin on tarjottava jokaiselle asukkaalleen mahdollisuus kehittyä parhaaksi versioksi itsestään."

Olen syntynyt ja kasvanut Helsingissä. Perheeseeni kuuluu aviomieheni ja kolme lastamme, jotka ovat iältään 10-14 -vuotiaita. Koulutukseltani olen lääketieteen tohtori ja yleislääketieteen erikoislääkäri. Minua pidetään toimeliaana, rohkeana, empaattisena ja ratkaisukeskeisenä. Olen tottunut kantamaan vastuuta ja tekemään päätöksiä aina parhaan
saatavilla olevan tiedon mukaan ja myös huomioiden päätösten seuraukset.

Intohimoni on jazz-musiikki ja erityisesti muiden kanssa yhdessä musisoiminen. Tästä harrastuksestani voit lukea lisää tämän linkin takaa: www.dizzyqueens.com.

Minun Helsinkini on kaunis, rehellinen, osaava, dynaaminen ja osallistava kaupunki, jossa panostetaan monipuoliseen kulttuuritarjontaan.

Laadukas ja kattava terveydenhuolto kuuluu kaikille
Vuosi sitten keväällä aloitin nykyisessä työssäni Laakson koronaterveysaseman ylilääkärinä. Sitä ennen työskentelin useita vuosia lääkärinä Munkkiniemen terveysasemalla.
Tiedän, mitkä asiat julkisessa terveydenhuollossa toimivat ja mitkä eivät. Haluan tehdä töitä sen eteen, että laadukas hoito ja terveydenhuollon palvelut ovat kaikkien ulottuvilla, myös ruotsin kielellä.
Kaikilla helsinkiläisillä tulee olla tasapuoliset mahdollisuudet saada hoitoa ja huolehtia terveydestään.
Toiveeni ja tavoitteeni on, ettei yhdenkään lapsiperheen tai mielenterveysasioissa tukea tarvitsen nuoren tarvitse joutua jonottamaan hoitoon pääsyä.

Olen perehtynyt laadukkaan koulutuksen ja koulutusjärjestelmän edellytyksiin ja haasteisiin sekä käytännön työn että osallistumisen kautta. Olen toiminut johtokunnan puheenjohtajana sekä vanhempainyhdistysaktiivina lasteni kouluissa sekä työskennellyt ammattikorkeakoulu Arcadassa luonnontieteiden opettajana.

Haluan tehdä töitä sen eteen, että jokaiselle helsinkiläiselle voidaan taata korkeatasoinen, monipuolinen ja saumattomasti toimiva koulupolku aina alakoulusta yliopistoon asti, myös ruotsin kielellä.

Toiveeni ja tavoitteeni on, että itsetuntemuksen, itseohjautuvuuden ja sosiaalisten valmiuksien jatkuva kehittäminen kuuluvat perusopetuksen keskeisiin periaatteisiin jokaisen oppilaan kohdalla.

Olen viettänyt kaikki elämäni kesät saaristossa. Valitettavasti olen myös seurannut vierestä luonnon ja ympäristön vahingoittumista. On ehdottoman tärkeää, että ympäristönäkökulmat huomioidaan jatkossa ihan kaikessa poliittisessa päätöksenteossa.
Helsingin tulee olla ympäristökysymyksissä edelläkävijä, joka näyttää esimerkkiä muille pääkaupungeille. Täällä on osaamista ja resursseja viedä läpi suuriakin muutoksia, ei siis hukata tätä mahdollisuutta.
Jos päätöksenteossa ollaan tarpeeksi kunnianhimoisia ja nopeita, on selvää, että voimme ympäristöinnovaatioiden rakentaa myös taloudellista hyvinvointia ja luoda uusia työpaikkoja.

Voit lukea lisää ajatuksistani alla.

Nimi: Nora Grotenfelt
Syntymävuosi: 1977
Kunta: Helsinki
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: Ylilääkäri, Lääketieteen tohtori, yleislääketieteen erikoislääkäri
www: https://noragrotenfelt.fi

Vaaliteemat

Paras koulu

Korkealaatuinen koulutustarjonta on yhteiskuntamme tärkein sijoitus. Yksilön mahdollisuus vapauttaa potentiaalinsa on vahvasti riippuvainen helposti saatavasta, sujuvasta ja monipuolisesta koulutustarjonnasta. Yhteiskunnan vahva koulutusperusta on edellytys elinvoimaiselle demokratialle.

Syvä ja laaja tietämys auttaa meitä tekemään eettisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä päätöksiä. Saamme tiedon kautta motivaatiota pitkäjänteisten tavoitteiden priorisoimiseen ja vahvuutta torjua taipumuksemme välittömään palkitsemiseen sekä liikakulutukseen.

Minulla on ollut etuoikeus käydä Helsingin Yliopiston tohtorikoulua ja nauttia siihen kuuluvasta tutkijoiden verkostosta, ja arvostan sitä suuresti. Olen vakuuttunut siitä, että tutkimustyö ja innovaatiot ovat tiemme eteenpäin.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Nuorten hyvinvointi

Työssäni ja mediassa kohtaan huolestuttavia raportteja nuorten hyvinvoinnin heikkenemisestä. COVID-19 pandemia on monella tavalla kuormittanut nuoria, ja lisännyt henkisesti kärsivien osuutta. Meidän täytyy nopeasti kasvattaa kapasiteettiamme auttaa heitä; Hoitoon pitää päästä nopeasti ja helposti, ja ehkäisevien toimenpiteiden määrää ja laatua pitää moninkertaistaa.
Tällä tavalla voimme vähentää kärsimystä yksilötasolla ja minimoida psyykkisen terveyden heikkenemisestä johtuvia yhteiskunnan kuluja.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa

Miltä näyttää elämä planeetallamme 20 vuoden päästä?

Ilmastomuutos on todellinen ja akuutti haaste. Haluan, että ympäristöaspektit otetaan kaikessa poliittisessa päätöksenteossa huomioon.

Helsingillä ja koko Suomella on paljon voitettavaa, myös taloudellisesti, tukemalla kestävien ratkaisujen kehitystyötä ja käyttöönottoa. Taloudellinen hyöty syntyy erityisesti jos onnistumme saavuttamaan edelläkävijän aseman. Meidän pitää toimia nopeasti edistääksemme ympäristöystävällisten innovaatioiden kehitystä ja vihreää yrittäjyyttä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›