Nina Peltomäki

101

"Främjande av psykiskt välmående hos ungdomar - yhteistyössä eri ikäryhmien kanssa."

Jag är Nina Peltomäki, gift med Pekka och bor i Gerby. Vi har två härliga redan vuxna barn samt en hund.

Jag är lärare, jobbar både som språkbadslärare på svenska för finskspråkiga barn i Länsimetsän koulu och som lärare i finska för vuxna på Vasa medborgarinstitut Alma. Jag är helt tvåspråkig och har alltså två modersmål, svenska och finska.
Jag har en lång arbetserfarenhet men har även hållit mig uppdaterad genom att aktivt delta i skolningar och också själv fungerat som utbildare inom pedagogik, språkinlärning och kommunikation.

Jag vill satsa på att arbeta för främjandet av mental hälsa hos barn och ungdomar. De unga är vår framtid och våldsbeteende samt mobbning minskar när de mår bra. Vi behöver resurser både för förebyggande och igenkännande av psykisk ohälsa hos barn samt ungdomar och för det åtgärdande arbetet. Det är även viktigt att hitta vettiga fritidssysselsättningar för barn och ungdomar samt trygga ställen att träffas på.

Sedan några år tillbaka är jag med i Områdeskomittén för de norra stadsdelarna och som Gerbybo vill jag också fortsätta att utveckla just detta samt naturligtvis även andra bostadsområden i Vasa. Samarbete mellan olika åldersgrupper kunde man utveckla genom olika projekt som främjar trivsamheten på områdena.

Namn: Nina Peltomäki
Födelseår: 1970
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Lärare, PeM
E-post: nina.peltomaki@edu.vaasa.fi

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Det finns många faktorer som de vuxna inte är medvetna om angående de ungas välmående. Det är bra att hitta element som påverkar ungdomars illamående, men man ska även hitta lösningar och ta tag i problemen. Förebyggande arbete är väldigt viktigt. Ungdomen som livsskede är så händelserik samt skör och det sker så mycket så snabbt. Alla unga kan inte själva behandla alla förändringar utan behöver de vuxnas stöd. De unga behöver även trygga ställen att träffas på under fritiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Det är viktigt att utveckla bostadsområdena så att de blir fungerande samt trivsamma och finns till för alla kommunens invånare oberoende ålder eller bakgrund. Genom projekt som involverar människor från olika åldersgrupper kan man öka delaktigheten och trivseln.

Läs mer i vårt valprogram ›