Nina Peltomäki

101

"Främjande av psykiskt välmående hos ungdomar - yhteistyössä eri ikäryhmien kanssa."

Olen Nina Peltomäki, naimisissa Pekan kanssa ja me asumme Gerbyssä. Meillä on kaksi ihanaa jo aikuista lasta sekä koira.

Olen opettaja, työskentelen sekä kielikylpyopettajana ruotsiksi suomenkielisille lapsille Länsimetsän koulussa että suomen kielen opettajana aikuisille Vaasan kansalaisopisto Almassa. Olen täysin kaksikielinen ja minulla on siis kaksi äidinkieltä, suomi sekä ruotsi.
Minulla on pitkä työkokemus, mutta olen myös pysynyt ajan hermolla käymällä aktiivisesti koulutuksissa sekä toimimalla itse kasvatustieteen, kielten ja kommunikaation kouluttajana.

Haluan satsata työhön, joka edistää lasten ja nuorten psyykkistä terveyttä. Nuoret ovat tulevaisuutemme ja väkivaltakäyttäytyminen sekä kiusaaminen vähenevät, kun he voivat hyvin. Tarvitsemme resursseja lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin ennaltaehkäisevään, tunnistavaan sekä myös korjaavaan työhön. On tärkeää löytää lapsille sekä nuorille järkeviä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja turvallisia kohtaamispaikkoja.

Viime vuodet olen ollut mukana Pohjoisten kaupunginosien aluetoimikunnassa ja Gerbyläisenä haluan myös jatkaa juuri tämän sekä tietenkin myös muiden asuinalueiden kehittämistä. Eri ikäryhmien välistä yhteistyötä voisi kehittää eri alueiden viihtyvyyttä lisäävien projektien kautta.

Nimi: Nina Peltomäki
Syntymävuosi: 1970
Kunta: Vaasa
Kotipaikka: Vaasa
Titteli: Opettaja, KM
Sähköposti: nina.peltomaki@edu.vaasa.fi

Vaaliteemat

Nuorten hyvinvointi

On monia nuorten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, joista aikuiset eivät ole tietoisia. On pyrittävä tunnistamaan asioita, jotka lisäävät nuorten huonovointisuutta ja etsiä niihin ratkaisuja sekä puuttua ongelmiin. Ehkäisevä työ on todella tärkeää. Nuoruus on ainutlaatuinen ja tapahtumarikas elämänvaihe, mutta myös hauras ja nopeasti muuttuva. Kaikki nuoret eivät itse pysty käsittelemään kaikkia muutoksia vaan tarvitsevat aikuisten tukea. Nuoret tarvitsevat myös turvallisia kohtaamispaikkoja vapaa-ajalla.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Asuminen ja rakentaminen

On tärkeää kehittää asuinalueita niin, että ne tulevat toimiviksi sekä viihtyisiksi ja palvelevat kaikkia kunnan asukkaita iästä ja taustasta riippumatta. Eri ikäryhmiä sisällyttävät projektit voivat lisätä osallisuutta ja viihtyvyyttä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›