Nina af Hällström

605

"ESBO ska utvecklas på invånarnas villkor! "

Jag är gift och har fem barn. Jag är politices magister och jobbar med funktionshinderfrågor. Jag sitter i stadsfullmäktige sedan år 2016. Under den här perioden har jag också varit medlem i stadsstyrelsen och i näringslivs- och konkurrenskraftssektionen i två år. Sedan tidigare har jag erfarenhet av att jobba i social- och hälsovårdsnämnden. Jag sitter nu andra perioden i HUCS-nämnden som behandlar ärenden inom specialsjukvård. Jag gillar att motionera - främst att gå på gym och att löpa. Jag vill jobba för ett trivsamt, tryggt och välmående Esbo.

Namn: Nina af Hällström
Födelseår: 1963
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo
Titel: Verksamhetsledare
E-post: nina.afhallstrom@gmail.com
Tel: +358 45 6503820
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Hur vår omgivning är formad påverkar i hög grad hur vi trivs. I vår stad ska det finnas olika typers boendeformer. Att blanda olika boendeformer är ett led i att förebygga segregation. Det ska också var möjligt att komma åt en bostad till ett rimligt pris.
Det är viktig att det finns natur i närheten av bostadsområdena. Även vid tätt byggda områden ska man reservera plats för träd och buskar. Man ska satsa på planering och på en arkitektur som passar ihop med naturen och området.
På samma sätt ska man ha mångfald i transporter. Invånarna ska kunna gå och cykla, åka tåg , buss och metro och ta bilen i en trygg och välplanerad stad.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Esbo stads viktigaste resurs är dess invånare. Stadens framgång och utveckling är beroende av välmående invånare som vill vara delaktiga i olika sammanhang. Goda möjligheter till utbildning, fritidsaktiviteter och tillgång till social- och hälsovård är faktorer som bidrar väsentligt till kommuninvånarnas välmående i alla åldrar. Det här måste vi i Esbo värna om. Bland annat kvalitativ småbarnspedagogik och skola, väl fungerande åldringsvård och kultur- och idrottsaktiviteter för alla är aktiviteter som man bör satsa på. Välmående invånare är friskare, orkar arbeta längre och är delaktiga. Det här kommer hela staden till gagn.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kollektivtrafik

En fungerande kollektivtrafik bidrar till trivseln i Esbo. Kollektivtrafiken måste kontinuerligt utvecklas då invånarantalet växer. Utöver metron och tåg behöver vi bussar, också direkta busslinjer till Kampen från olika delar av Esbo. Vi ska även satsa på tvärtrafiken mellan olika stadsdelar i Esbo. Matartrafiken till metrostationerna måste förbättras. Att välja kollektivtrafiken framom bilen måste vara lockande och lönsamt för invånarna.

Läs mer i vårt valprogram ›