Katriina Saarnilahti

89

"Tillsammans bygger vi ännu bättre Sjundeå! Vi skall ta hand om trafiksäkerhet och kommunal trafik erbjudandet. Låt oss satsa på barn, unga och seniorer för att de är aktiva och med i dräkten. På så sätt blir ingen ensam och kostnaderna av sociala tjänster under kontroll."

Efter att jag blev ombedd att stå som kandidat läste ja SFP’s partiprogram och var enig med det. Jag är intresserad av utveckling och beslutsfattandet i kommun. Jag har bott i Sjundeå från 1997 och i Störsvik drygt tre år. Det sista långvarig jobb hade jag i SEB’s företagskontor som kundansvarig och finansierings expert. Därefter hade jag några år med vindkraftpark utvecklingsbolag. Fast min modersmål är finska har jag fått lycka att arbeta i internationella och svenska bolag på engelska och svenska. Svenska språket är viktigt för mig då den förbinder oss till Norden.

Namn: Katriina Saarnilahti
Födelseår: 1950
Kommun: Sjundeå
Hemort: Störsvik
Titel: Ekonom
E-post: katriina.saarnilahti@gmail.com
Tel: 044-9766369

Viktiga politiska frågor

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik skall förbättras då det är inte tillräckligt bra för de som jobbar på huvudstadsregionen. Stamvägen 51 delar Sjundeå i två och anslutningsvägar är inte trygga. Att bygga motorvägen är inte så viktigt som säkerheten i lokal trafik.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Störsvik har blivit Sjundeås mest värdefull region. Störsvikborna,företag och naturen skall respekteras i väg- och stadsplanering. En representant från Störsvik måste sitta i kommunstyrelsen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

För att undvika tillväxt av SOTE-kostnaderna i framtiden vi skall satsa på aktiviteter och deltagandet av barn, unga och seniorer. Om SOTE-ansvaret flyttas över till landskapet skall satningssåtgärdena hittas utanför vårdnad. Jag ser att Sjundeå har ett utmärkt möjlighet att bidra sådant utveckling.

Läs mer i vårt valprogram ›