Johan Johansson

"En välskött ekonomi, i en välskött kommun - Grani!"

Gift tvåbarnspappa som sysslat med politik hela mitt vuxna liv. Har jobbat med och för Svenskfinland hela min yrkeskarriär. Jag tror på individens rätt att själv få besämma över sitt liv och göra sina egna val. Samhället skall dock vid behov erbjuda ett skyddsnät. Omsorgen om de mest utsatta är ledstjärnan i min politiska ideologi. Hjärtat till vänster och plånboken till höger är ingen klyscha för mig.

Namn: Johan Johansson
Födelseår: 1967
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Verkställande direktör
E-post: johan.johansson@grankulla.fi
Tel: +358404554677

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

En välskött ekonomi är grunden för att kunna erbjuda en högklassig och välfungerande service i våra kommuner. Grankullas låga skatteöre, fungerande dagvård, skola och äldreomsorg gör att vi är en attraktiv kommun att bo och leva i. En attraktiv kommun att bo i innebär också högre skatteinkomster för kommunen. Med dessa skatteinkomster kan vi fortsättningsvis garantera landets bästa kommunala service. Nöjda invånare, god service och en stabil ekonomi går hand i hand.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Våra barn och ungdomar är vår framtid och deras värderingar utformas i våra skolor. Därför skall våra skolor ha tillräckligt med resurser för att ge ungdomen de bästa förutsättningarna. I Grankulla har vi en behörig och engagerad personal. Låt oss värna om våra anställda genom att ge dem de bästa ekonomiska förutsättningarna att utöva sin pedagogiska uppgift.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Kommunens uppgift är att underlätta vardagen för invånarna. En flexibel dagvård, en uppmuntrande skola och en omsorg som tar hand om dig när du behöver vård är kommunens kärnuppgifter. För att du skall må bra skall närheten och möjligheten till friluftsliv, kultur och idrott kunna garanteras. Den bästa kommunen för dig är en kommun som inte syns eller hörs, men som finns där hela tiden, dygnet runt för just dig när du behöver den.

Läs mer i vårt valprogram ›