Johan Johansson

17

"En välskött ekonomi är grunden till en välfungerande och lycklig* kommun. "

Jag är en gift tvåbarnspappa som sysslat med politik hela mitt vuxna liv. Har jobbat med och för Svenskfinland hela min yrkeskarriär. Jag tror på individens rätt att själv få bestämma över sitt liv och göra sina egna val. Samhället skall dock vid behov erbjuda ett skyddsnät. Omsorgen om de mest utsatta är ledstjärnan i min politiska ideologi. Hjärtat till vänster och plånboken till höger är ingen klyscha för mig.

*(Is This Finnish Town the World´s Happiest? The New York Times 24.12.2018)

Namn: Johan Johansson
Födelseår: 1967
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Verkställande direktör
E-post: johan.johansson@grankulla.fi
Tel: +358404554677

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

En välskött ekonomi är grunden för att kunna erbjuda en högklassig och välfungerande service i våra kommuner. Grankullas låga skatteöre, fungerande dagvård, skola och äldreomsorg gör att vi är en attraktiv kommun att bo och leva i. En attraktiv kommun att bo i innebär också högre skatteinkomster för kommunen. Med dessa skatteinkomster kan vi fortsättningsvis garantera landets bästa kommunala service. Nöjda invånare, god service och en stabil ekonomi går hand i hand.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Våra barn och ungdomar är vår framtid och deras värderingar utformas i våra daghem och skolor. Därför skall daghemmen och skolorna ha tillräckligt med resurser för att ge ungdomen de bästa förutsättningarna. Speciellt nu efter pandemin måste vi kunna garantera tillräckligt med resurser till denna sektor. I Grankulla har vi en behörig och engagerad personal. Låt oss värna om våra anställda genom att ge dem de bästa förutsättningarna att utöva sina pedagogiska uppgifter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Grankulla bör som en liten kommun i huvudstadsregionen ha en måttlig tillväxttakt. Vår infrastruktur, så som daghem och skolor, klarar inte av en aggressiv inflyttning, men samtidigt är vi i behov av skatteintäkter. Grankulla skall växa just med den takten att vi kan garantera en stabil ekonomi för att fortsättningsvis kunna erbjuda den bästa servicen åt alla våra invånare.

Läs mer i vårt valprogram ›