Hans Våg

178

"FASON PÅ EKONOMIN! "

Hej,

Orsakerna som fick mig att kandidera är min oro över Reso stads ekonomi, resurserna inom skolväsendet och hälsovården, samt utvecklingen av näringslivet.
Barnen är vår framtid och deras utbildning är en investering som vi måste beskydda.
Jag är 51-år gammal och har varit bosatt i Reso, Ihala området i 14 år. Jag är gift och har tre barn och två hundar. Min arbetsgivare är Åbo Universitet, där jag jobbar som Utvecklingsspecialist.

Namn: Hans Våg
Födelseår: 1970
Kommun: Reso
Hemort: Ihala
Titel: Utvecklingsspecialist, Ekon. Mag
E-post: hansvag@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Vi vill se ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet för att skapa de bästa förutsättningarna för investeringar och företagande. Livskraftiga näringar skapar sysselsättning och ger mervärde både lokalt och nationellt.
Vi vill jobba för smarta städer och kommuner. Kommunen ska öppna dörrar för innovationer.

Läs mer i vårt valprogram ›

Gymnasium och yrkesutbildning

Skolan ska bygga på närundervisning. Distansundervisning ska fungera som komplement där särskilda skäl finns. Både närundervisning och distansundervisning måste fungera på ett hållbart och jämlikt sätt. Varje barn ska ha tillgång till goda läromedel – såväl traditionella som digitala.
Samarbete mellan yrkesutbildningen och arbetslivet är viktigt, men måste genomföras så att inlärning i arbetet och den teoretiska undervisningen är i balans.
Vi fortsätter investera i en högkvalitativ gymnasieutbildning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Vi anser att planering och markanvändning ska stödja etablerandet av företag och utvecklandet av näringslivet.
Vi vill trygga kommunernas förutsättningar att göra betydande tillväxtinvesteringar.
Vi vill stärka samarbetet mellan företagen i kommunerna och gärna hela regioner.
Vi vill säkerställa att högskolepolitiken tar i beaktande kommuners och regioners långsiktiga behov av kunskap och arbetskraft.

Läs mer i vårt valprogram ›