Hans Våg

178

"RYHTIÄ TALOUTEEN!"

Päätin lähteä ehdokkaaksi kunnallisvaaleihin, koska olen huolissani kaupungin taloudesta, koulutuksen ja terveydenhuollon resursseista sekä elinkeinotoiminnan kehityksestä Raisiossa.
Tulevaisuutemme on lastemme käsissä ja heidän koulutuksensa on investointi, johon kannattaa panostaa.
Olen 51-vuotias ja asun Ihalan alueella. Olen naimisissa ja meillä on kolme lasta ja kaksi koiraa.
Työnantajani on Turun yliopisto, jossa toimin Kehittämisasiantuntijana.

Nimi: Hans Våg
Syntymävuosi: 1970
Kunta: Raisio
Kotipaikka: Ihala
Titteli: Kehittämisasiantuntija, KTM
Sähköposti: hansvag@gmail.com

Vaaliteemat

Hyvin hoidettu talous ja elinkeinoelämä

Haluamme kuntien ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön toimivan hyvin luodaksemme parhaat edellytykset investoinneille ja yrittäjyydelle. Elinvoimaiset elinkeinot luovat työpaikkoja ja antavat lisäarvoa sekä paikallisesti että kansallisesti.
Haluamme tehdä työtä älykkäiden kaupunkien ja kuntien puolesta. Kuntien on avattava ovensa innovaatioille.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Lukio ja ammattillinen koulutus

Kouluissa tarjotaan lähtökohtaisesti lähiopetusta. Etäopetus toimii täydentävänä elementtinä erityistapauksissa. Sekä lähiopetuksen että etäopetuksen tulee toimia kestävällä ja tasa-arvoisella tavalla. Kaikilla lapsilla on oltava käytössään hyvät oppimateriaalit – sekä perinteiset että digitaaliset.
Ammatillisen koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö on tärkeätä, mutta sen on tapahduttava siten, että työssä oppiminen ja teoriaopetus ovat tasapainossa keskenään.
Jatkamme investointeja korkeatasoiseen lukio-opetukseen.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yrittäminen ja työllisyys

Katsomme, että kaavoituksen ja maankäytön pitää tukea yritysten perustamista ja elinkeinoelämän kehittämistä.
Haluamme turvata kuntien edellytykset tehdä merkittäviä kasvuinvestointeja.
Haluamme vahvistaa kuntien ja yritysten välistä yhteistyötä kunnallisella tasolla ja mielellään seutukunnat kattavasti.
Haluamme varmistaa, että korkeakoulupolitiikassa huomioidaan kunnalliset ja alueelliset osaamis- ja työvoimatarpeet.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›