Gunilla Löfstedt-Söderholm

28

"En erfaren, lyhörd och beslutsam röst för en trygg och trivsam småstad där såväl ung som äldre mår bra. "

Jag har bott i Grankulla i över 40 år. Jag uppskattar det småskaliga, närheten till naturen och ett bra utbud av kultur och idrott.
Jag vill jobba för att seniorerna ska garanteras en god service på hemorten också när vårdreformen träder i kraft. En aktiv satsning på förebyggande ungdomsarbete behövs mer än någonsin.
Vi behöver service och tjänster på nära håll och måste skapa förutsättningar för att locka fler företagare till byn.
Jag har arbetat med journalistik och kommunikation i hela mitt yrkesliv och har många års erfarenhet av ledarskap som nyhetschef på Yle och kommunikationschef på SLS. Det ger bra verktyg för beslutsfattande även i politiska sammanhang.
Som rätt nybliven pensionär har jag blivit aktiv i föreningsverksamheten i Grani. Jag är vice ordförande i Grankulla svenska pensionärer och styrelsemedlem i Grankulla svenska kulturförening, medlem i Marthorna, sjunger i GSP CanTanter o.s.v. Motionsjumppa har jag hållit på med sen unga år.
På fritiden vistas familjen i Ekenäs skärgård. Vi umgås mycket med våra två barnbarn och bonushundar, de håller oss igång och ger mycket positiv energi.

Namn: Gunilla Löfstedt-Söderholm
Födelseår: 1953
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Fil.mag.

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Seniorerna i Grankulla måste garanteras en god omsorg och hälsovård även om/när vårdreformen förverkligas. Hälsovårdscentralen ska finnas kvar i Grankulla och erbjuda service på svenska. Seniorboende som är anpassat efter individens behov bör utvecklas och stöd ska garanteras till den som vill bo hemma. Det ska kännas tryggt att röra sig i närmiljön.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Vi måste bry oss om våra unga, se till att de mår bra. Det skapar förutsättningar för ett välmående Grankulla. Mobbning och kränkande beteenden ska omedelbart motarbetas. Skolornas ansvar är stort, men också föräldrarna ska ta sitt ansvar. Kommunen bör förstärka resurserna inom ungdomsverksamheten. En välfungerande ungdomsgård behövs som stöd för stadens ungdomsarbetare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Grankullas karaktär av villastad och byasamhälle bör bevaras. Grönområden, promenadstråk och motionsstigar är viktiga för det förebyggande välmåendet, de får inte naggas i kanterna. Planering och byggande ska särskilt beakta barnens och seniorernas behov av trygghet och tillgänglighet. Utbyggnaden av stadsbanan bör förverkligas så att järnvägsperrongerna i Grankulla och Björkgård blir lättillgängliga för seniorer, barnfamiljer och personer med funktionshinder.

Läs mer i vårt valprogram ›