Fredrik Jensén

32

"Med samarbete och optimism mot framtiden!"

Hej!
Jag är en samarbetsinriktad och optimistisk Lielaxbo som gärna vill vara med och jobba för hela vår fina skärgårdskommun!
Jag har jobbat cirka 20 år som närvårdare med personer med intellektuella funktionshinder, innan det har jag jobbat inom restaurangbranchen. För tillfället studerar jag Offentlig förvaltning vid Åbo Akademi.
Jag tror att det lokala beslutsfattandet håller på att utvecklas i en riktning där en större öppenhet och invånarnas delaktighet blir allt viktigare. Tillsammans klarar vi av att lösa ekonomiska och övriga utmaningar som framtiden för med sig.
Vi bor i en av de mest attraktiva regionerna i Finland, både invånare, deltidsboare och tillälliga besökare trivs här. Kolla gärna in min politiksida på på Facebook, där tar jag upp olika teman och berättar hur jag ser på olika frågor. Diskussioner är väldigt välkomna!

Namn: Fredrik Jensén
Födelseår: 1979
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas
Titel: Närvårdare, Politices kandidat

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Alla kommunens invånare är viktiga. I Pargas är det ett stort fokus på barn och unga, vilket är bra. Jag tycker dock att gruppen ensamboende, som är en växande grupp, lite glöms bort. Hur kunde kommunen bättre beakta denna grupp i planeringen av service?

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Grunden för ett välmående samhälle är en stabil ekonomi och jag tror att Pargas kommer att klara av att balansera ekonomin i framtiden. Långsiktighet och helhetssyn är viktigt, trots att ekonomin är viktig, är det inte den enda relevanta synvinkeln.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Kulturen är det "lim" som håller ihop vårt samhälle. Det finns ett rikt kulturliv i Pargas som lider enormt nu under koronaepidemin. Jag ser det som viktigt att kulturlivet stöds, så att det kan återhämta sig då pandemin är över. Det är en satsning som i längden betalar sig tillbaka, både i pengar, och bättre hälsa.

Läs mer i vårt valprogram ›