Eva-Maria (Mia) Lindström

37

"För kultur och bildning - learning by laughing. All inlärning behöver inte ske i klassrummet. Genom att samarbeta med arbetslivet och medborgarrörelserna kan vi öka sysselsättningen bland raseborgarna. Det är tillåtet att ha roligt då man lär sig! Då fastnar kunskaperna bättre. "

Karisbo sen 2010 men hemma från Åboland. Tidigare jobbade jag i huvudstadsregionen som lärare inom fria bildningen och som skoladministratör. Numera verkar jag inom turismbranschen (guide och reseledare). Raseborg har mycket att se och uppleva, både för besökare och stadens egna invånare.
Jag ser fram emot att utveckla flera samarbetsformer mellan utbildning, kultur- och föreningsliv i Raseborg. Den fria bildningen är en resurs som samhället alltför ofta glömmer bort. Med hjälp av flexibilitet och omväxlande pedagogiska metoder kan vi främja elevernas och de ungas personliga utveckling och på så vis stärka deras kompetens och bidra till sysselsättningen.

Namn: Eva-Maria (Mia) Lindström
Födelseår: 1974
Kommun: Raseborg
Hemort: Karis

Viktiga politiska frågor

Kultur

Kultur och (ut)bildning hör ihop och kan kombineras! Liksom utbildningen ska kulturen finnas till för alla, erbjuda något som passar var och en av oss. Raseborg har mycket att bjuda på, vare man är bofast där eller på besök.
Då det handlar om kultur kan man välja... att hämta kulturen till sig (in i klassrummet, till exempel) eller gå ut i samhället och uppleva den. Båda fungerar, men det senare ger ett mervärde.
I kristider behöver vi kultur mer än någonsin, så vi bör säkerställa att kulturaktörer kan försörja sig under alla omständigheter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Inlärning sker inte bara i klassrummet. Om klassen går ut i samhället för att lära sig i stället, så använder eleverna flera sinnen i processen. Och om situationen dessutom bjuder på social samverkan och ett och annat skratt, så är chanserna stora att man minns det inlärda bättre. Det är tillåtet att ha roligt då man lär sig!
Den fria bildningen är en resurs som samhället alltför ofta glömmer bort. Med hjälp av flexibilitet och omväxlande pedagogiska metoder kan vi främja elevernas och de ungas personliga utveckling och på så vis stärka deras kompetens och bidra till sysselsättningen.

Läs mer i vårt valprogram ›