Emma Ringbom

729

"Helsingfors finns till för dess invånare! "

Jag är en scout och diplomingenjör från Tölö som vill jobba för en välfungerande, trygg och trivsam stad.

Ny byggnation i Helsingfors ska gynna invånarna, inte investeringsbolagen, och ska respektera kultur-och miljövärden. Jag vill se byggande som ger invånarna åtkomst till service, t.ex. bibliotek, hälsocentraler, skolor, närbutiker och kulturinstanser, i de egna kvarteren. Låt oss också utvärdera situationen efter coronapandemin och se hurudant framtidens Helsingfors ska vara – jag tror inte vi behöver mera kontor, speciellt inte på de värdefullaste platserna i stan. De platserna ska vara tillgängliga för alla – oberoende av yrke eller inkomstnivå.

Alla barn har rätt till vuxet stöd, en givande hobby, snabb hjälp då det behövs och en trygg uppväxt. Vi måste se till att resurserna i skolorna och hälsovården räcker till! Helsingfors ska vara en trygg stad att bo i – dygnet och året runt, oberoende av ålder, kön, språktillhörighet eller sexuell läggning.

Våra grönområden i Helsingfors är extremt viktiga för att trygga invånarnas tillgång till naturen – nära hemmet. Områdena främjar vår mentala och fysiska hälsa, samtidigt som de gör staden trivsam och levande. Också kulturen bidrar till att Helsingfors förblir intressant och attraktiv. Jag vill trygga anslagen till t.ex. teatrar och museer, och erbjuda kreativa rum i staden för konstnärer.

Helsingfors har alltid varit en mångspråkig huvudstad – så vill jag också ha det nu och i framtiden. Integration ska ske på de båda inhemska och arbetskraftsinvandrare ska stödas effektivare.

Tillsammans kan vi bygga ett Helsingfors som vi kan vara stolta över och som är starkt också i framtiden!

Helsingforsare sedan 1991.

Jag bor i Bortre Tölö med min man och vår corgi. Man ser oss ofta promenera omkring på Fölisön, i centralparken eller på äventyr i Helsingfors skärgård. Kom och ryck mig i ärmen ifall du råkar se mig på stan så kan vi diskutera dina hjärtefrågor.

Namn: Emma Ringbom
Födelseår: 1991
Kommun: Helsingfors
Hemort: Tölö, Helsingfors
Titel: Diplomingenjör
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

De unga är vår framtid. Alla barn och unga är värda en trygg uppväxt, såväl fysiskt som psykiskt. Att spara resurser i skola och hälsovård leder till utsatthet och ojämlikhet. Det blir dyrt att korrigera i efterhand, och värst av allt är det för individerna och familjerna som drabbas. Med att optimera resursfördelningen kan vi trygga en bra uppväxt för alla barn i Helsingfors.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Kulturen är en viktig del av invånarnas vardag. Vem tycker inte om att gå på bio, teater, museum eller konsert? Helsingfors ska stöda konstnärer, såväl unga som gamla, med tillgång till kreativa utrymmen och utställningslokaler. Vi måst också säkra finansieringen till kulturinstanser och sporra till samarbete mellan olika fält (filmbranschen-teater-konsert t.ex.). Satsningar som Konstens natt och Lux visar hur stort intresset och behovet för kultur är. Låt oss ge invånarna det de vill ha!

Läs mer i vårt valprogram ›