Charlotta Rosenlöf

61

"För familjernas välmående. Med ansvar för klimat och miljö. För allas lika värde."

Jag är Charlotta, född, uppväxt och bosatt i Solf med man, två barn och katten Sirius. Just nu jobbar jag i en delikatessaffär och vid sidan om studerar jag en magister i socialpolitik vid Åbo Akademi. Familj och vänner är en viktig del av mitt liv. Till mina intressen hör motion, natur, läsning, matlagning och bakning.

Under min egentliga studietid hann jag bo både i Åbo och utomlands, men jag har alltid vetat att jag kommer att landa här i Österbotten. Här bor hela min familj och här bor mitt hjärta. Jag har alltid haft ett stort samhällsintresse och nu är det tillfälle för mig att prova påverka utvecklingen direkt genom kommunalpolitiken.

Var gärna i kontakt om du har frågor eller funderingar. Samhället bygger vi tillsammans!

Namn: Charlotta Rosenlöf
Födelseår: 1989
Kommun: Korsholm
Hemort: Solf
Titel: Filosofie kandidat i biologi, försäljare
E-post: rosenlof.charlotta@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Världens barnvänligaste land

Jag vill att vår kommun stöttar familjerna i deras vardag. Rådgivning, dagis och skola ska vara lättillgänglig och högklassig. Vi behöver ha en välmående personal, som känner att de får stöd och
att de kan påverka i sin yrkesroll.

Jag tror att välmående familjer ger trygga barn - och ett barnvänligt Finland.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Åtgärder för att bromsa den globala uppvärmningen och alla klimatförändringar som följer med den ska vara en prioritet i Korsholms kommun. De ska vara integrerade i varje politiskt beslut i kommunen så att en klimatkonsekvensbedömning finns som underlag i beredningen. Jag vill att hela kommunens verksamhet ska återspegla klimatsmarta val i vardagen och att kommunen underlättar för kommuninvånarnas klimat- och miljövänliga val. Konkret handlar det bland annat om att bygga i trä, främja olika sorters grönområden, planera för olika hållbara energiformer och arbeta för ökad återanvändning av material.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Alla människor är födda fria och jämlika och allas lika värde är en självklarhet för mig. Oberoende bakgrund, hudfärg, ålder, kön, härkomst, sexuell läggning, funktionsförmåga, social status, religion och så vidare.

Jag vill se mera inkludering och delaktighet i Korsholm. Invånare och personal ska ha en verklig röst när det kommer till beslut som berör dem, i deras vardag. Det betyder också att beslutsfattandet måste bli mera tillgängligt och informationsgången mera fungerande.

Läs mer i vårt valprogram ›