Bosse Lönnqvist

623

"En välmående ungdom gör framtiden!"

"Tvättäkta Esbobo - med känsla för våra rötter." Jag vill jobba för en bra start på livet för våra barn och unga vilket betyder satsningar på småbarnspedagogik, utbildning, stödresurser och allt det som behövs för att garantera en trygg uppväxt i vår fina stad. Detta innefattar också en ekonomi i balans - vi vill ju inte lämna våra problem åt kommande generationer!

Till familjen hör fru och två fantastiska ungdomar (18 och 22 år) samt vår hund Vera, en Lagotto på 10 år. Vi trivs om somrarna i Barösund i Ingås fantastiska skärgård och om vintrarna försöker vi åtminstone någon gång åka skidor.

Jag har nu suttit med i nämndarbetet i drygt 8 år och som ordinarie fullmäktigemedlem i 4 år och fortsätter gärna det arbetet. Ärlighet, öppenhet och tolerans är mina ledord.

Namn: Bosse Lönnqvist
Födelseår: 1965
Kommun: Esbo
Hemort: Westend
Titel: DI, Operativ direktör
E-post: bosse.lonnqvist@gmail.com
Tel: 045 112 4090

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Tillräckliga resurser för hela lärstigen - från småbarnspedagogik till andra stadiets utbildning är en nyckel till välmående och ett gott samhälle.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Att ta hand om våra unga, speciellt vid övergångarna mellan olika livsstadier (grundskola-andra stadiet, andra stadiet-yrkeslivet eller fortsatta studier) är nu viktigare än någonsin. Dessa ungdomar är de som bygger upp vårt framtida samhälle.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Vår ekonomi måste komma i balans. Vi måste gallra bort tunga investeringsprojekt som inte är vare sig ekonomiskt eller ekologiskt hållbara. Vi måste se till att näringslivet ser Esbo som en attraktiv plats att etablera sig och att tillgången till utbildad arbetskraft är god. Den viktigaste nyckeln till en balanserad ekonomi är en hög sysselsättningsgrad. Höjda skatter säger jag nej till.

Läs mer i vårt valprogram ›