Paras koulu

Ruotsinkielinen peruskoulu on kaksikielisen Suomen kivijalka. Korkealuokkainen varhaiskasvatus luo menestyksekkään yhteiskunnan perustan. Suomen menestys rakentuu hyvälle ja tasa-arvoiselle koulutukselle. Koululle on annettava riittävästi resursseja. RKP tekee töitä sekä oppimista että hyvinvointia painottavan kouluympäristön hyväksi.

 • Kaikilla lapsilla on oikeus korkealuokkaiseen varhaiskasvatukseen. Tämä oikeus ei saa olla riippuvainen kotikunnasta tai vanhempien työtilanteesta. Haluamme, että toisen kansalliskielen opetus alkaa jo varhaiskasvatuksen puitteissa.
 • Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus turvalliseen kouluun, jossa ketään ei kiusata. Meidän on jatkettava kiusaamisen vastaista työtä ja lisättävä kohdennettuja resursseja kaikenlaisen kiusaamisen kitkemiseksi.
 • Koulutuksen ja opetuksen on oltava tasa-arvoista ja vapaata ahtaista sukupuolinormeista.
 • Oppilashuollon merkitys lisääntyy ja me haluamme taata koulujen oppilas- ja opinto-ohjauksen riittävät tukiresurssit sekä koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut.
 • Kunnissa tarvitaan toimivaa aamu- ja iltapäivätoimintaa, joka mahdollistaa monipuoliset aktiviteetit niin ulkona kuin sisällä.
 • Haluamme, että lapsilla on mahdollisuus harrastustoimintaan koulupäivän yhteydessä.
 • Kouluissa tarjotaan lähtökohtaisesti lähiopetusta. Etäopetus toimii täydentävänä elementtinä erityistapauksissa. Sekä lähiopetuksen että etäopetuksen tulee toimia kestävällä ja tasa-arvoisella tavalla. Kaikilla lapsilla on oltava käytössään hyvät oppimateriaalit – sekä perinteiset että digitaaliset.
 • Monipuolinen kieltenopetus tulee aloittaa jo esikoulussa. Haluamme, että yhä useammilla on mahdollisuus kielikylpyopetukseen ja kielisuihkuun.
 • Kouluympäristön ja koulumatkan on oltava kaikille turvallinen. Teemme työtä viihtyisän ja innostavan oppimisympäristön mahdollistavien terveiden koulurakennusten puolesta.
 • Ammatillisen koulutuksen ja työelämän välinen yhteistyö on tärkeätä, mutta sen on tapahduttava siten, että työssä oppiminen ja teoriaopetus ovat tasapainossa keskenään.
 • Jatkamme investointeja korkeatasoiseen lukio-opetukseen ruotsiksi ja suomeksi.
 • Panostamme enemmän resursseja ammatilliseen koulutukseen sen laadun ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi kaikkialla.

Hyvinvoivat asukkaat


RKP edistää yhteiskuntaa, jossa kaikki tuntevat olevansa turvassa ja voivat hyvin. Tämä tarkoittaa, että haluamme kuntalaisten saavan myös jatkossa lähipalveluja. Kaikilla on oltava oikeus sekä toimivaan terveyden- ja sairaanhoitoon että ikääntyneiden hoivapalveluihin niiden ajankohtaistuessa. Kunnissa on oltava riittävästi tukipalveluja kaikille niitä tarvitseville. Jokainen meistä tarvitsee apua eri elämänvaiheissa. Perheiden neuvontapalvelujen, koulun tukipalvelujen, nuorisopalvelujen, sosiaalipalvelujen ja...

Tutustu

Lähellä sinua – RKP:n kuntavaaliohjelma 2021


Kuntavaalit järjestetään 13. kesäkuuta 2021. Juuri sinä olet tärkeä näissä vaaleissa! Ruotsalainen kansanpuolue tekee kaikilla tasoilla työtä sen eteen, että Suomessa on kaksi vahvaa kansalliskieltä, ruotsi ja suomi. Meidän Suomessamme ihminen on keskiössä ja teemme työtä kaikkia tasa-arvoisesti kohtelevien vaihtoehtojen löytämiseksi. Tarvitsemme sekä vahvoja kaupunkialueita että elävää maaseutua. Kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat sinuun ja sinun...

Tutustu