Lähellä sinua – RKP:n kuntavaaliohjelma 2021

Kuntavaalit järjestetään 13. kesäkuuta 2021. Juuri sinä olet tärkeä näissä vaaleissa! Ruotsalainen kansanpuolue tekee kaikilla tasoilla työtä sen eteen, että Suomessa on kaksi vahvaa kansalliskieltä, ruotsi ja suomi. Meidän Suomessamme ihminen on keskiössä ja teemme työtä kaikkia tasa-arvoisesti kohtelevien vaihtoehtojen löytämiseksi. Tarvitsemme sekä vahvoja kaupunkialueita että elävää maaseutua. Kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat sinuun ja sinun

Lue lisää

Paras koulu

Ruotsinkielinen peruskoulu on kaksikielisen Suomen kivijalka. Korkealuokkainen varhaiskasvatus luo menestyksekkään yhteiskunnan perustan. Suomen menestys rakentuu hyvälle ja tasa-arvoiselle koulutukselle. Koululle on annettava riittävästi resursseja. RKP tekee töitä sekä oppimista että hyvinvointia painottavan kouluympäristön hyväksi. Kaikilla lapsilla on oikeus korkealuokkaiseen varhaiskasvatukseen. Tämä oikeus ei saa olla riippuvainen kotikunnasta tai vanhempien työtilanteesta. Haluamme, että toisen kansalliskielen opetus

Lue lisää

Hyvinvoivat asukkaat

RKP edistää yhteiskuntaa, jossa kaikki tuntevat olevansa turvassa ja voivat hyvin. Tämä tarkoittaa, että haluamme kuntalaisten saavan myös jatkossa lähipalveluja. Kaikilla on oltava oikeus sekä toimivaan terveyden- ja sairaanhoitoon että ikääntyneiden hoivapalveluihin niiden ajankohtaistuessa. Kunnissa on oltava riittävästi tukipalveluja kaikille niitä tarvitseville. Jokainen meistä tarvitsee apua eri elämänvaiheissa. Perheiden neuvontapalvelujen, koulun tukipalvelujen, nuorisopalvelujen, sosiaalipalvelujen ja

Lue lisää

Edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa

Haluamme, että Suomi on edelläkävijä ilmasto- ja ympäristöasioissa. Suomen tulee olla ilmastoneutraali vuonna 2035. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi tarvitaan monipuolisia toimenpiteitä useilla eri tasoilla. Monet kunnat ovat edelläkävijöitä alueellisesti sopeutettujen ilmastoratkaisujen löytämisessä ja tukevat siten kestävää elinkeinotoimintaa ja ilmastoälykkäitä työpaikkoja Haluamme tehdä työtä ilmastoälykkään kehityksen hyväksi. Kunnat ovat ratkaisevassa osassa Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Lue lisää

Hyvin hoidettu talous ja elinkeinoelämän parhaat edellytykset

Kuntien talous on tiukalla ja koronaepidemia on pahentanut tilannetta entisestään. Haluamme taloudellisesti vaikeina aikoina painottaa arvojemme merkitystä. Hyvin hoidettu kuntatalous luo parhaat edellytykset kunnan toimivalle arjelle. Sosiaali- ja terveydenhoitouudistuksen jälkeen kuntien rooli korostuu myös paikallisen elinkeinoelämän parhaiden mahdollisten toimintaedellytysten luomisessa. Haluamme kuntien ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön toimivan hyvin luodaksemme parhaat edellytykset investoinneille ja yrittäjyydelle. Elinvoimaiset

Lue lisää

Selkokielinen vaaliohjelma

Lähellä sinua. Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 13. kesäkuuta 2021. Nämä ovat sinulle tärkeät vaalit! Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) tekee työtä sen eteen, että Suomi on aidosti kaksikielinen maa. Ihminen on RKP:lle tärkeä. Haluamme Suomen, jossa kaikilla on mahdollisuus hyvään elämään. Sekä kaupungit että maaseutu ovat meille tärkeitä Nämä vaalit ovat tärkeät, koska kunnissa tehtävät päätökset vaikuttavat sinuun

Lue lisää