Den bästa skolan

Den bästa skolan

Den svenskspråkiga grundskolan är en hörnsten i det tvåspråkiga Finland. En högklassig småbarnspedagogik lägger grunden till ett framgångsrikt samhälle. Finlands framgång bygger på en god och jämlik utbildning. Skolan måste ges tillräckliga resurser. SFP arbetar för en skolmiljö där både inlärning och välmående betonas. Alla barn har rätt att delta i högklassig småbarnspedagogik. Den rätten

Bekanta dig