Vesa Hanski

35

""Då vi satsar på unga, investerar vi i framtiden""

Jag är 47 år gammal och pappa till tre barn, varav den äldsta har redan "flygit ur boet".

Mina rötter är här i Åbo, var jag bott hela mitt liv. Om man gräver ännu djupare, så kan man hitta rötter på Kimitoön och i Karelen. Mina föräldrar bor nuförtiden i Dalsbruk, på samma ställe var min mamma är uppvuxen och var jag firat mina somrar, ännu idag också. Havet och skärgården är en del av mig.

Att jobba som polis, vilket jag nu gjort i 20 år, var dock ingen ungdomsdröm. Det blev mitt sätt, att påverka samhället jag själv bor i. Så att alla kann känna sig trygga, jämlikt behandlade och att alla har en möjlighet att utnyttja sina medborgerliga fri- och rättigheter. Inte en dag har jag ångrat beslutet att bli polis.

De ungas välmående står mig nära, det är viktigt att barn och unga har något motiverande och sporrande att göra på sin fritid. I en omgivning som är trygg och ansvarsfull. Därför tränar jag barn vid bassängkanten, i redan dryga 10 år. Jag känner ansvaret för att hjälpa barn och unga, att nå en god självkänsla och för att uppnå något betydelsefullt. På vägen har jag utbildat mig till yrkestränare.

I kommunalvalet 2012 fick jag en plats som suppleant i fullmäktigen och som ordinarie medlem i svenska sektionen för utbildning och småbarnsfostran. Jag satt även en stund som ersättare i stadsstyrelsen.

2017 räckte rösterna till en plats som suppleant in fullmäktigen och som ordinarie medlem i ungdomsnämnden. Nämndarbetet har varit faktiskt givande och ger mandat att faktiskt få något konkret gjort! Ungdomsgården i Skansens köpcentrum och Katedralskolans idrottslinje är konkreta saker jag åstadkommit.

Namn: Vesa Hanski
Födelseår: 1973
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: överkonstapel, idrottstränare
E-post: vesa.hanski@turku.fi

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

De unga år vår framtid. Att satsa på våra ungas välmående, både på den mentala och fysiska, är en satsning som vi alla bör jobba för. Det är våra barn som tar hand om vårt samhälle i framtiden. Speciellt nu under corona-tider är det viktigt, att vi inte tappar unga från livets röda tråd. De behöver uppmuntrande och ansvarsfull verksamhet på sin fritid. En hjälpande hand då allt känns trögt och helt enkelt en trygg vuxen att dela sina tankar med. Vi har alla ett grundbehov av ett socialt nätverk, speciellt nu då framtiden ser lite annorlunda ut.

Under nästa valperiod är det viktigt, att förebyggande ungdomstjänster hittar ungdomarna. Att nya ungdomsgårdar bildas där, var ungdomarna annars också vistas. Då problem uppstår, får ungdomarna inte "bollas" fram och tillbaka, övergripande samarbetsmodeller bör formas och utvecklas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Barn och unga rör på sig mindre och mindre på sin fritid. Otaliga utredningar styrker detta. Samhället har dock ändrat, vi behöver inte vår kropp för att röra på oss så mycket mera, teknologin har ersatt muskelkraften. Men, behovet finns ännu, i form av idrott och motion. Efterfrågan för arrangerad idrott har ökat, speciellt för barn och unga. Kraven för kunnande, kvalitet och innehåll har ökat de senaste åren, som en påföljd även kostnaderna. Här måste samhället hoppa in, alla måste garanteras en hobby.

Under nästa valperiod är det viktigt att kartläggningen av idrottsplatser fortsätter. Då nya anläggningar byggs, bör de gynna skolan, ungdomstjänsterna och idrottsföreningarna. Alla i samma hus. Aktiva föreningar skall tas med i planeringen. Alla barn bör erbjudas en hobby, oberoende av deras socialekonomiska situation. Stadens idrottsutrymmen skall även i fortsättningen erbjudas kostnadsfritt för barn och unga. Idrottsföreningarnas värdefulla arbete för barn och unga bör värdesättas högre.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

i Åbo har vi de bästa skolorna. Det kan vi vara stolta över! Mina tre barn har "manglat" igenom nästan alla svenskspråkiga skolor. Mera än nöjd kan man inte vara.

Men, det lönar sig inte att vara för nöjd. Det finns en risk, att vi tappar en del av våra barn utanför, distansskola och uteblivande stöd av lärare, kan vara en kostnad vi betalar för i framtiden. I dagens läge har våra skolpsykologer och -kuratorer ca 1000 elever på sin nacke. Det är för många helt enkelt och det måste vi få ändring på.

Våra lärare finns i en risk att bli överbelastade i den omväxlande världen och speciellt då risker för förstorande grupperna kommer i fråga.

Under nästa valperiod bör tillgången till skolpsykologer - kuratorer försäkras och förbättras. Grupperna får inte förstoras och stöd åt lärare bör garanteras. Evighetsproblemet med mögliga skolbyggnader bör förebyggas med hårdare tag.

Läs mer i vårt valprogram ›