Unnur Bjarnadóttir

10

"I mitten av svårigheter ligger möjligheter. - Albert Einstein. "

Jag är är född och uppväxt på Island men flyttade till Finland hösten 2017. Jag bor i Monäs, tillsammans med min man och två tonåringsflickor. Jag har fyra barn, två styvbarn och ett barnbarn.
Sedan våren 2018 har jag arbetat som skolgångsbiträde och eftisledare och har just lagat färdigt mitt yrkesexamen som Handledare inom skolgångs, morgon- och eftermiddagsverksamhet.
Jag har varit aktiv inom föreningslivet den tid som jag har bott här i Finland. Har varit medlem i styrelsen för Hem och Skola i Hirvlax för två år och är nuvarande sekreterare för Jakobstadsnejdens Reumaförening.

Namn: Unnur Bjarnadóttir
Födelseår: 1978
Kommun: Nykarleby
Hemort: Monäs
Titel: Skolgångsbiträde
E-post: ubjarnadottir@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Jag vill arbeta för att alla barn inom Nykarlebykommun har jämn tillgång till speciallärare, skolkurator, sjuksköterska och stöd i klass, oberoende om de går i liten eller stor skola, att barn med invandrarbakgrund har tillgång till stöd på eget modersmål för att underlätta deras integration i skolan och finskt samhälle och att alla barn har tillgång till den stöd de behöver i skolan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Jag vill arbeta för att försäkra tillgång till den psykiska stöd och rehabilitering våra barn och unga behöver.

Läs mer i vårt valprogram ›