Siv Jansson

86

"Det bästa positiva fenomenet i språkön Nurmijärvi är vår svenska skola och dagis."

Jag är en energisk och drivkraftig person som är uppvuxen i Vanda men bott i Nurmijärvi sedan 1997. Jag har jobbat både inom den privata och kommunala sektorn, länge inom resebranschen och senare inom vidareutbildning. Nu jobbar jag för Nurmijärvi kommun, i allaktivitetshuset Monikko. Jag blev nyligen vald till huvudförtroendeman.
Jag har länge varit aktiv inom föreningslivet och var ordförande i 15 år för Svenska föreningen i Nurmijärvi, som befrämjar den svensk- och tvåspråkiga befolkningens kulturella liv i Nurmijärvi samt värnar för den finlandssvenska kulturen, vårt språk och god standard på svenskspråkig service i kommunen. Vidare medverkade jag till att vi har en svensk skola samt grundade eftermiddagsverksamheten vid skolan och administrerade den i över 7 år.
Jag vill vara med och påverka att småbarnspedagogik och skola fungerar ändamålsenligt både på svenska och finska i kommunen. Dessutom är frågor om barn och unga, välmående och klimatfrågor viktiga för mig.

Namn: Siv Jansson
Födelseår: 1966
Kommun: Nurmijärvi
Hemort: Nurmijärvi
Titel: Servicechef, huvudförtroendeman
E-post: siv.m.jansson@outlook.com

Viktiga politiska frågor