Rosanna Blomster

24

"För ett Åbo där alla känner sig delaktiga."

Jag är 27 år, uppvuxen i Åbo och jobbar som riksdagassistent. Samhället och hur olika beslutsprocesser går till har alltid intresserat mig. Som statsvetare, utexaminerad från Åbo Akademi, är min dröm att se aktiva och engagerade invånare på alla plan i samhället. Jag vill jobba för att engagera speciellt unga att delta i beslutsfattandet på olika sätt.

Ett par gånger har jag bott utomlands och på annan ort i Finland men alltid återvänt till Åbo för att konstatera att det här är min hemstad. Varje gång har jag upptäckt Åbo med nya ögon. Den här känslan vill jag att andra också upplever i vår fina stad. För mig är det viktigt att Åbo året runt ses som en levande stad, där alla oavsett bakgrund känner sig delaktiga.

På fritiden umgås jag gärna med familj och vänner, går på promenad eller ser en bra film. Jag är scout och aktiv inom olika föreningar.

Namn: Rosanna Blomster
Födelseår: 1993
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Riksdagsassistent, PM
E-post: rosanna.blomster@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Mår invånarna bra, mår staden bra. Satsningar behövs speciellt på barn och unga för vi även i framtiden ska se välmående kommuninvånare. Många olika faktorer bidrar till invånarnas välmående men jag vill speciellt lyfta upp några saker:
1) alla unga ska ha möjlighet till en meningsfull hobby – hobbyverksamheten skapar social samhörighet redan i en tidig ålder
2) att förebygga ensamhet bland alla åldrar – behovet av detta har blivit allt mer aktuellt i och med coronapandemin
3) möjligheterna till att röra på sig runtom i staden är mångsidiga – trivsamma motionsplatser lockar invånarna till att röra på sig och upptäcka nya delar av staden
4) servicen finns nära invånaren – det här skapar en känsla av trygghet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Kulturen bidrar starkt till invånarnas välmående. Själv upplever jag att olika kulturupplevelser ger en välbehövlig paus i vardagen. Jag vill se ett Åbo med ett mångsidigt kulturutbud – med något för invånare i alla åldrar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Åbo behöver intressanta bostadsområden samtidigt som grönområden sparas och utvecklas. Innovativa lösningar ska vara möjliga i stadsutvecklingen. Då man bygger nytt ska det göras långsiktigt. En smidig kollektivtrafik måste vara en naturlig del av stadsplaneringen.

Läs mer i vårt valprogram ›