Robert Lemström

36

"Helhetsansvaret är det viktigaste, alla ska ses och höras. Vi ska jobba för en balanserad ekonomi, vara företagsvänliga och möjliggöra välmående för alla invånare. "

Jag är 3-barnspappa (3-16 år) och företagare. 43 år. Varit förtroendevald i tre perioder och fungerat som kommunfullmäktigeordförande de senaste 4 åren. Till hobbyn hör golf, motion i så gått som alla former, mat+dryck och hem+trädgård. Har bott i Ingå sedan 2006. Jobbar för framtiden genom samarbete i kommunalpolitiken.

Namn: Robert Lemström
Födelseår: 1977
Kommun: Ingå
Hemort: Degerby
E-post: robert.lemstrom@inga.fi
Tel: 0440302044

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Ekonomin måste vara välskött för att kommunen ska kunna erbjuda service till sina invånarna. Näringslivet är en mycket viktig del av ekonomin som helhet, det behövs arbetsplatser och samfundsskatt som företagen betalar

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Kommunen har ansvar över invånare i alla åldrar, genom hela livet. Det är viktigt att kommunen möjliggör allt från en trygg barndom till en lika trygg ålderdom. Genom många små och en del större åtgärder kan man bidra till välmåendet bland invånarna. Ingå ska vara den bästa platsen i världen för våra invånare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Skolan (och dagvården) har en viktig roll, då våra ungar växer upp och utvecklas till dem som ska föra livet vidare. Dagvården och skolan ska hålla en hög nivå, små klasser, där alla får plats och stöd.

Läs mer i vårt valprogram ›