Pia Öhman

765

"Jämställdhet är den självklarhet vi ännu måste kämpa för!"

Jag är en engagerad trebarnsmamma som vill vara med och skapa ett mer jämställt samhälle där alla får sin röst hörd.

Till utbildningen är jag socialarbetare och har de senaste tjugo åren jobat inom skolvärlden med elev-och studerandevård, nu på yrkesinstitutet Prakticum i Helsingfors.

Mitt sociala liv är också starkt knutet till föreningsverksamheten, där jag fått vara med och förvalta traditioner, jobba för jämställdheten och växa i nätverken.

Namn: Pia Öhman
Födelseår: 1977
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Socialarbetare

Viktiga politiska frågor

Gymnasium och yrkesutbildning

Alla har rätt att välja utbildning utgående från intresse och styrkor. Helsingfors och huvudstadsregionen behöver både gymnasie- och yrkesutbildning på svenska.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Jämställdhet är den självklarhet vi ännu måste kämpa för. Fortfarande fattas beslut på samma sätt de alltid gjorts och hur vi gör påverkas av normer. En förändring till ett mer jämställt samhälle kommer inte av sej självt, utan kräver målmedvetet arbete.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Ungas välmående är mitt jobb och en hjärtesak. En satsning på barn och unga ger utdelning både genast och också imorgon. Vi har inte råd att tappa bort någon på vägen.

Läs mer i vårt valprogram ›