Patrik Björkman

28

"Levande byar - För en livskraftig landsbygd med hållbar utveckling"

En Norrbysbo (Norra Vallgrund), 40 år gammal, har rebelliskt nog alltid sett mig som en "Vallgrund-bo" när jag bott så gott som mitt mellan byarna.
Föreningsaktiv - allt från studentföreningar, ungdomsföreningar & idrottsföreningar.
Min passion för levande byar, rättvis service åt alla invånare och nära service i former som t.ex daghem & skolor fick mig att glida in på politiken förra perioden i hopp om att försvara både Vallgrund & Korsholmsbyarnas rätt till kommunal service & levande byar. Eftersom arbetet på den här fronten är ytterst aktuellt och ännu under hot om ytterligare nedskärningar, ställer jag upp ännu en period för att arbeta för detta viktiga mål!
Centralisering skall enbart ske var den är logisk och inte utarmar, när det finns andra likvärdiga eller rent av bättre alternativ.
Vi kan erbjuda fina boendemöjligheter i Korsholm och bör utveckla infrastrukturen och servicen ytterligare inför denna möjlighet. Korsholm ska fokusera på att utveckla landsbygden och förvalta dess möjligheter på bästa sätt.

Utöver detta hjälper jag till att bevaka och motarbeta tvångsinlösningar & oskäliga fredningar av våra områden, i den mån det är möjlighet som kommunalpolitiker. Jag förespråkar jakt av skarv och övriga invasiva arter för att främja naturens mångfald och undvika förstörelse. Även varg som rör sig bland människor bör ses efter. Är ingen beundrare av politiska "allt eller inget" eller "Riv & bygg nytt" lösningar som presenteras när det allt som oftast finns vettigare lösningar att söka.

Namn: Patrik Björkman
Födelseår: 1980
Kommun: Korsholm
Hemort: Norra Vallgrund
Titel: Företagare, Bryggare
E-post: patrik.bjorkman@netikka.fi
Tel: 0403524297

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

I Korsholms fall, hittar vi den bästa skolan nära invånaren. Korsholm erbjuder grundutbildning och där håller inte påstående om att stora enheter skulle tillföra något positivt på pedagogiskt håll. Gå tillbaka till orginalkravet på att skolor måste ha 20+ elever som gräns för att vara försvarbara.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Mera lobbande från kommunen om byggande av gång & cykelvägar i hela kommunen, breddande av de små krokiga gamla byavägar vi har. För mig: lokala exempel: vägen till & genom Björköby, vägen genom Södra Vallgrund. Bygg klart cykelvägen till Replot. Omgående planera nya cykelvägar!

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Det är ingen hemlighet att det bästa sättet att förebygga sjukdomar är att inte få dem. Det finns en oändlig skara med konkreta bevis på hur viktigt motion & idrott är för folkhälsan och för att hålla grundsjukdomar i skick. Korsholm skall återgå att erbjuda t.ex. gräsklippning på de idrottsområden dem flyttade över till föreningars regi och se hur man får ännu mera områden/byar bokstavligen aktiverade. (Ledda powerwalks för seniorer?)

Kommer även att fortsätta jobba för allaktitivetshallbyggandet i Korsholm, nu först Solf & Replot!

Läs mer i vårt valprogram ›