Mikael Fredman

38

"Jag vill jobba för kommuninvånarnas bästa och för en stark och livskraftig kommun i ständig utveckling. Min målsättning är att lotsa Korsholm till att bli den mest företagarvänliga kommunen i Finland!"

Jag har en gedigen erfarenhet av företagande och ledarskap - från att ha varit delägare och VD för läkarcentralen Promedi i många år, driver jag nu ett konsultföretag som verkar inom social- och hälsovårdsbranschen (SoTe). Jag har också lång erfarenhet av kommunala strukturer efter att ha jobbat i och med kommuner i över 40 år.

Jag har under de senaste fem åren haft förtroendet att fungera som ordförande för Kust-Österbottens företagare, med förnyat förtroende för år 2021-2022.

Namn: Mikael Fredman
Födelseår: 1957
Kommun: Korsholm
Hemort: Korsholm
Titel: Företagare
E-post: info@mikaelfredman.fi
Tel: 044 387 3800
www: https://mikaelfredman.fi

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Alla yrkesgrupper ska känna till och kunna använda sig av den service som finns inom kommunen och som de har rätt till.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Jag vill värna om dagvården och skolorna i byarna. Man ska inte spara på barnen, de är vår gemensamma framtid! Det är också viktigt att dagvården finns tillgänglig på båda inhemska språken eftersom det gynnar ett rikt näringsliv i området.

Läs mer i vårt valprogram ›