Marlena Laurén

40

"Ungdomarnas framtid och välmående i en trivsam kommun"

Jag flyttade till Pargas 2004. Sedan dess har jag trivats här. Vi har två barn och ett barnbarn. Det är därför barnens framtid och en trygg skolgång är viktiga för mig. Som familjemamma har jag kunnat kombinera arbete och familjeliv. Jag vill engagera mej i kommunens liv och arbeta för ett tvåspråkigt Finland. På min fritid är jag helst ute i naturen och i skärgården

Namn: Marlena Laurén
Födelseår: 1973
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas
Titel: PR kandidat, Hårfrisörska
E-post: marlena.lauren@me.com

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Den bästa skolan är den där barnen och unga trivs och är trygga. Alla barn har rätt till utbildning där elevens individuella behov beaktas. Den bästa skolan ger alla möjligheter för barnen att lyckas i livet .

Läs mer i vårt valprogram ›

Integration

En viktig faktor i barnens välbefinnande är någon typ av hobbyverksamhet. Alla borde ha en meningsfull fritid med mångsidiga aktiviteter . Därför vill jag att alla har möjlighet att idrotta eller utveckla sina kulturella verksamheter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Integrationstjänster blir allt viktigare i våra kommuner och behöver fungera bra för att säkerställa att nyfinländare känner sig delaktiga. Kommunerna ska höja kvaliteten på integrationstjänsterna för nyfinländare utanför arbetsmarknaden.

Läs mer i vårt valprogram ›