Markus Sjöholm

30

"För ett hållbart och vettigt Lovisa!"

29-årig diplomingenjör bosatt på landsbygden i Lovisa. Jobbar som VVS-projektledare på konsultbyrå och timlärare som bisyssla på yrkeshögskola samt planerare för en ny yrkeshögskole-ingenjörsutbildning.

Utbildad ingenjör (YH) från utbildningsprogrammet Distribuerade Energisystem med tyngdpunkt i Energi- och VVS-teknik samt diplomingenjör från utbildningsprogrammet Advanced Energy Solutions – Sustainable Energy in Buildings and Built Environment också med tyngdpunkten i Energi- och VVS-teknik. I min primära arbetsuppgift som VVS-projektledare ansvarar jag om planering av VVS-tekniska lösningar i olika typer av byggnader.

Har bred erfarenhet av förtroendeuppdrag i olika föreningar i vilka jag fungerat bl.a. som ordförande i. Förtroendeuppdragen har gett en bra insikt i mötespraxis och hur man följer stadgar och lagar i beslutsfattandet.

Ställer upp i kommunalvalet 2021 eftersom jag som en född och uppväxt Lovisabo är ytterst intresserad av Lovisas framtid. Via min tekniska bakgrund är jag främst intresserad av beslutsfattande av tekniska lösningar på kommunal nivå. Hållbar utveckling, hälsosam inomhusklimat och vettiga klimatsmarta lösningar står nära mitt hjärta. Utöver dessa frågor håller jag även utvecklingen av företagarvänligheten och tryggandet av lokala tjänster ytterst viktigt för ett livskraftigt Lovisa.

För ett hållbart och vettigt Lovisa!

Namn: Markus Sjöholm
Födelseår: 1991
Kommun: Lovisa
Hemort: Lovisa
Titel: Diplomingenjör, VVS-projektledare

Viktiga politiska frågor

Hållbart byggande

Beaktandet av det ekologiska, ekonomiska och sociala aspekten i själva byggandet och under byggnadens drift hör till hållbart byggande. Hållbart byggande är ansvarsfullt byggande.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Vettiga klimatsmarta lösningar var man har koll på hela helheter och deras betydelse för miljön, klimatet och själva kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Utvecklandet av företagarvänligheten och tryggandet av lokala tjänster är ytterst viktigt för att uppehålla livskraftigheten i kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›