Markus Sjöholm

30

"Kestävän ja järkevän Loviisan puolesta!"

Olen Loviisan maaseudulla asuva 29-vuotias diplomi-insinööri. Työskentelen LVI-projektipäällikkönä konsulttialan yrityksessä ja ammattikorkeakoulu-tuntiopettajana sekä uuden ammattikorkeakoulu insinöörikoulutusohjelman suunnittelijana.

Koulutukseltani olen insinööri (AMK) koulutusohjelmasta Hajautetut Energiajärjestelmät painopisteenä Energia- ja LVI-tekniikka sekä diplomi-insinööri koulutusohjelmasta Advanced Energy Solutions – Sustainable Energy in Buildings and Built Environment painopisteenä myös Energia- ja LVI-tekniikka. Pääsääntöisessä työssäni LVI-projektipäällikkönä vastaan eri rakennusten LVI-teknillisten ratkaisujen suunnittelusta.

Luottamustehtävissä minulla on kattava kokemus eri järjestöistä mm. puheenjohtajan tehtävistä. Luottamustehtävien kautta kokouskäytännöt sekä laki- ja sääntöpohjainen päätöksenteko ovat tulleet tutuksi.

Asetun ehdolle kuntavaaleissa 2021 sillä Loviisassa syntyneenä ja kasvaneena Loviisan tulevaisuus on minulle erityisen tärkeä. Teknillisen taustani myötä olen ensisijaisesti kiinnostunut teknisten asioiden päätöksenteosta kunnallisella tasolla. Kestävä kehitys, terveellinen sisäilmasto ja järkevät ilmastoystävälliset ratkaisut ovat lähellä sydäntäni. Näiden asioiden lisäksi yrittäjäystävällisyyden kehittäminen ja lähipalvelujen jatkuvuuden varmistaminen on mielestäni erityisen tärkeää Loviisan elinvoimaisuuden kannalta.

Kestävän ja järkevän Loviisan puolesta!

Nimi: Markus Sjöholm
Syntymävuosi: 1991
Kunta: Loviisa
Kotipaikka: Loviisa
Titteli: Diplomi-insinööri, LVI-projektipäällikkö

Vaaliteemat

Kestävä rakentaminen

Ekologisten, taloudellisten sekä sosiaalisten tarpeiden huomioiminen rakentamisessa ja rakennusten käytössä on kestävää rakentamista. Kestävä rakentaminen on vastuullista rakentamista.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Ilmastoälykäs kunta

Järkevät ilmastoystävälliset ratkaisut joiden kokonaisuus ja vaikutus ympäristöön, ilmastoon ja itse kuntaan tunnetaan.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Yrittäminen ja työllisyys

Yrittäjäystävällisyyden kehittäminen ja lähipalvelujen jatkuvuuden varmistaminen ovat erityisen tärkeitä Loviisan elinvoimaisuuden kannalta.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›