Mari Berg

23

"Jag har ett dröm och vill jobba för att våra barn får växa upp och bo i Finlands mest attraktiva och trygga kommun."

Hej, jag vill gärna kortfattat presentera mig. Jag bor i Västerskog med min familj, som består av min man, tre döttrar och två hundar.

Jag är uppvuxen och gått i skola i Sibbo. Efter studentskrivningarna lämnade jag kommunen för studier och arbete. Innan jag återvände till Sibbo bodde jag flera år utomlands. Det var enkelt val för mig att återvända till Sibbo, när det var dags att bilda familj.

Våra döttrar går förtillfälle i lågstadiet, högstadiet och gymnasiet i Sibbo. Därför har jag haft möjlighet att iaktta hur bildningen fungerar i vår hemkommun.

Jag har också jobbat många år som styrelseordförande för Hem & Skola föreningen i Gumbostrands skola, då jag tycker att det är viktigt att ha ett välfungerande samarbete mellan hemmet och skolan. Våra barn är vår framtid, därför är bildningen nära mitt hjärta.

Jag ställer upp för tredje gången i kommunalvalet i Sibbo. Under de senaste åren har jag haft olika förtroende uppdrag, såsom fullmäktige- och kommunstyrelsesuppleant, ledamot i bildningsutskottet och svenska bildningssektionen. Jag är också styrelsemedlem för Sibbo SFP lokalavdelningen.

Jag är en Sibbobo med många åsikter, visioner och målsättningar.

Namn: Mari Berg
Födelseår: 1968
Kommun: Sibbo
Hemort: Sibbo
Titel: Kundupplevelseansvarig
E-post: mari.k.berg@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Vi måste ta ansvar för våra barns framtid. Utbildning är en viktig del av framgång. Läromiljön skall vara trygga, friska och pedagogiskt väl fungerande. Vi skall lyssna på lärare och elever. Tillsammans garanterar vi de bästa skolorna för våra barn.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Välskött och hållbar ekonomi är kärnan på all verksamhet i kommunen. Genom att trygga företagsamhet och erbjuda närservice till invånarna tryggar vi balansen i ekonomin.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Jag skulle inte ställa upp i kommunalvalet om inte jag skulle vara intresserad av kommuninvånarnas välmående. Alla Sibbobor skall beaktas subjektivt, inte objektivt.

Läs mer i vårt valprogram ›