Marcus Rantala

728

"Jag lovar att alltid göra mitt bästa för Helsingfors. "

Politices magister, bosatt på Skatudden. Medlem av Helsingfors stadsfullmäktige och stadsstyrelse sedan 2012.

Verksam i näringslivet som delägare i ett nordiskt konsultbolag och nybliven entreprenör. Aktiv i civilsamhället och utbildningssektorn.

Spelar badminton och går på gym för att må bra. Promenerar längs stränderna med norwichterriern Benji.

Namn: Marcus Rantala
Födelseår: 1977
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors, Skatudden
Titel: Politices magister, företagare
www: https://www.marcus.fi

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

En välskött ekonomi är basen för dagis, skola, äldreomsorg och hälsovård.
Vi ska inte leva över våra tillgångar – utan hushålla med de gemensamma pengarna. Då kan vi ta hand om dem som har det svårast.

Det viktigaste av allt är därför att skapa förutsättningar för fler arbetsplatser och höja sysselsättningsgraden. Helsingfors ska ha som mål att måttligt sänka kommunalskatten, det är redan nu dyrt att bo här. Stora investeringar får inte betyda en blankocheck från skattebetalarna, projekten måste hålla budgeten.

Det ska vara enkelt att bli och vara företagare. Ett av våra stora problem är att vi har många långtidsarbetslösa. Det är en mänsklig katastrof, som lätt medför utslagning, och det är ekonomiskt ohållbart. Vi behöver fler arbetsplatser och då behövs fler företagare och företag som vågar investera och nyanställa. Helsingfors behöver en aktiv näringspolitik och stadsplanering för att företagande ska vara lukrativt. Staden ska vara smidig och obyråkratiskt gentemot företagen och också fördomsfritt pröva på nya grepp, såsom terrassen på Kaserntorget. Stadsplaneringen ska granskas ur ett företagsperspektiv.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Högklassig och avgiftsfri utbildning och småbarnsfostran är basen för Finlands framgång, de genererar kunskap, de förhindrar utslagning, minskar de sociala klyftorna och är den bästa förebyggande verksamheten man kan tänka sig.

Vi ska ha höga krav på oss själva när det gäller kvaliteten och utbudet av tjänster på utbildningssidan. Vi ska inspirera de innovativa och hjälpa de svaga. Närdagis och närskoleprincipen måste fungera också på svenska. Våra skolor och dagis ska renoveras och byggas till så att det finns plats för alla och arbetsmiljön är trygg och hälsosam.

Vi måste ha konkurrenskraftiga löner och rimliga boendekostnader så att våra tjänster kan besättas med behörig personal.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Helsingfors ska växa mångsidigt och med hänsyn till människan. Stadsplanering är aldrig okomplicerat då flera intressen alltid möts.

Vi behöver nya bostäder, då städerna växer snabbt, men vi behöver också grönområden, öppna tillgängliga stränder och områden för affärsverksamhet. Detta måste vara ledstjärnan i all planering. Därför har jag bland annat försvarat fortsatt flygverksamhet på Malms flygplats och kritiserat planerna när exempelvis Centralparken har hotats.

Vi ska satsa på smidig spårbunden trafik och planera kring stationer och hållplatser. Det underlättar människornas vardag och är bra för klimatet. Tung trafik måste flyttas under jord, dvs i tunnlar så mycket som möjligt. Jag har alltid stött tanken på en Centrumtunnel, det ger möjlighet att utveckla staden mer fotgängarvänligt och skapar smidighet.

Helsingfors centrums livskraft och tillgänglighet måste säkras, staden måste föra en aktiv dialog med områdets företagare. Vägtullar behövs inte i Helsingforsregionen.

Läs mer i vårt valprogram ›