Marcus Rantala

728

"Lupaan aina tehdä parhaani Helsingin puolesta."

Valtiotieteiden maisteri Katajanokalta. Helsingin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen 2012 alkaen.

Toimii osakkaana Pohjoismaisessa konsulttiyhtiössä ja on myös tuore yrittäjä ravintola-alalla. Aktiivinen kansalaisyhteiskunnassa ja opetussektorilla.

Pelaa sulkapalloa ja käy kuntosalilla. Norwichinterrieri Benji vie pitkille kävelyille Katajanokan ja Kruunuhaan rannoille.

Suvaitsevainen helsinkiläinen porvari.

Nimi: Marcus Rantala
Syntymävuosi: 1977
Kunta: Helsinki
Kotipaikka: Helsinki, Katajanokka
Titteli: valtiotieteiden maisteri, osakas
www: https://www.marcus.fi

Vaaliteemat

Hyvin hoidettu talous ja elinkeinoelämä

Hyvin hoidettu talous on päivähoidon, koulun, vanhus- ja terveyden huollon perusta.

Emme voi elää yli varojemme - yhteisistä varoista on pidettävä huolta vastuullisesti. Näin voimme auttaa heitä, jotka ovat kaikkein vaikeimmissa tilanteissa. Tämän vuoksi on tärkeintä, että luomme edellytyksiä työpaikkojen lisäämiselle ja työllisyysasteen korottamiselle. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme joustavia työmarkkinoita ja kannustavaa verotusta.

Meillä on jo nyt korkea verotus. Kuntaveroa pitää laskea, jotta Helsingin kilpailukyky ja työllisyys paranee. Töitä kansalaispalkan sijaan.

Yksi suurimmista ongelmistamme on, että meillä on useita pitkäaikaistyöttömiä. Se on inhimillinen katastrofi, joka helposti aiheuttaa syrjäytymistä, eikä se ole taloudellisestikaan kestävää. Tarvitsemme lisää työpaikkoja. Niiden syntyminen edellyttää yrittäjiä ja yrityksiä, jotka uskaltavat investoida ja palkata uusia työntekijöitä.

Tarvitsemme aktivoivaa elinkeinopolitiikkaa ja maankäytön suunnittelua, jotta yrittäminen olisi kannattavaa. Avoin ja kansainvälinen asenne houkuttelee myös työllisyyden ja elinvoimaisuuden kannalta tärkeitä ulkomaisia investointeja Suomeen ja Helsinkiin.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Paras koulu

Päiväkoti, koulu ja koulutus ovat tulevaisuutemme.

Laadukas ja maksuton koulutus sekä varhaiskasvatus ovat Suomen menestyksen kulmakiviä ja parhaat mahdollis etennaltaehkäisevät toimet. Näin voimme taata tasokkaan koulutuksen, ehkäistä syrjäytymistä ja kaventaa sosiaalisia kuiluja.

Rima tulee asettaa korkealle koulutuspuolen laadun ja tarjonnan suhteen. Vapautetaan ihmisiä innovoimaan ja autetaan heikoimmissa asemissa olevia.

Helsinkiin pitää perustaa Pohjoismainen koulu.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Kestävä rakentaminen

Helsinki tulee kasvaa monipuolisesti ja ihmiset huomioiden.

Kaupunkisuunnittelu on harvoin mutkatonta, monet intressit kohtaavat. Kaupungit kasvavat ja uusien asuntojen rakentamiselle on tarve. Viheralueiden säilyttäminen, avoimen ranta-alueille pääsyn takaaminen ja liiketoiminnan edellytysten turvaaminen tulee huomioida kaikessa suunnittelussa, ja päätöksenteossa. Meidän tulee panostaa raitiopainotteiseen liikenteeseen ja suunnitella toimintoja asemien sekä pysäkkien läheisyyteen. Lisäksi meidän tulee edesauttaa ihmisten arkea tavalla, joka on ilmastolle suotuisaa.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›