Laila Andersson

73

"Utbildning står mitt hjärta nära. Det nya bildnings-och välfärdscentret i Sjundeå möjliggör högklassig utbildning och stärker välmåendet."

Jag har bott i Sjundeå i snart 25 år. Vår familj med tre barn har tagit del av småbarnspedagogiken i kommunen. Våra barn har gått sina första 6 år i Sjundeå svenska skola. Mina båda föräldrar har fått hjälp av hemvården i kommunen och hela familjen har anlitat hälsovårdsstationen vid behov. Sjundeå är en bra kommun att både växa upp i men också åldras i.

Sjundeå ligger även väl till då man som jag jobbar i Helsingfors. Sjundeå bollhall har varit som ett andra hem för vår familj och förutom handbollen har barnen som yngre hållit på med friidrott och gymnastik.

Jag vill vara med och utveckla utbudet av hobbyverksamheten i kommunen och hoppas att vi kunde ta in en egen version av den isländska modellen i kommunen med gratis hobbyverksamhet direkt efter avslutad skoldag för alla barn.

Det jag brinner för är utbildningsfrågor och jag tror på det livslånga lärandet. Jag har varit lärare i 15 år och rektor lika länge, både i grundskola, gymnasium och yrkesinstitut främst i Esbo men nu som rektor för yrkesinstitutet Prakticum.

Jag vill jobba för att utveckla kollektivtrafiken så att man kan bo i och pendla från Sjundeå utan bil. Jag vill samtidigt utveckla vägnätet i Sjundeå och öka tryggheten vid 51:an och avtagen från den i Sjundeå. Om vi skall locka nya invånare till Sjundeå så är det viktigt med såväl bra kollektivtrafik som bra bilvägar för invånarna i Sjundeå.

Namn: Laila Andersson
Födelseår: 1966
Kommun: Sjundeå
Hemort: Sjundeå
Titel: rektor/VD
E-post: laila.andersson17@gmail.com
Tel: 0504140311
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Jag brinner för utbildningsfrågor och ser nu att vi i Sjundeå har alla möjligheter till högklassig utbildning både på svenska och finska då vårt nya bildnings- och välfärdscenter står färdigt med målet att skapa den bästa skolan för våra barn och unga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Jag vill vara med och utveckla utbudet av hobbyverksamheten i kommunen och hoppas att vi kunde ta in en egen version av den isländska modellen i kommunen med gratis hobbyverksamhet direkt efter avslutad skoldag för alla barn och unga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Jag vill jobba för att utveckla kollektivtrafiken så att man kan bo i och pendla från Sjundeå utan bil. Jag vill samtidigt utveckla vägnätet i Sjundeå och öka tryggheten vid 51:an och avtagen från den i Sjundeå. Om vi skall locka nya invånare till Sjundeå så är det viktigt med såväl bra kollektivtrafik som bra bilvägar för invånarna i Sjundeå.

Läs mer i vårt valprogram ›