Kalle Sällström

750

"För ett tryggt och fungerande Helsingfors! Ingen ska lämnas ensam i vår stad, barn och unga behöver flera vuxna i sin vardag, äldre behöver få god vård och omsorg, familjer som är pressade under ekonomiska eller psykiska problem behöver få hjälp med lågtröskel."

Jag har bott i Helsingfors i femton år och det är en fin stad att bo i! Jag är pappa till tre barn, den äldsta i högstadieålder, den yngsta börjar på dagis i höst och mellersta barnet är i lågstadieålder. Jag har stort intresse för småbarnspedagogiken och skolväsendet i vår stad. Mycket fungerar bra, men det behövs flera vuxna i våra daghem och skolor, vuxna som finns tillhands för barnen och de unga, vuxna som ser, lyssnar och kan ta tag i eventuella problem i ett tidigt skede.

Jag jobbar som verksamhetsledare på Församlingsförbundet, en kyrklig organisation som stöder församlingarna i Borgå stift, dvs. de svenskspråkiga evangelisk-lutherska församlingarna. Jag tror att staden skulle vinna på att samarbeta mera med aktörer inom tredje sektorn. Föreningar, förbund, medborgarorganisationer och fria grupper gör mycket gott i vår stad, men man kunde göra mera från staden för att stöda aktiviteter av det här slaget.

På fritiden springer jag gärna och rör på mig i staden. Vi har väldigt fina rutter för löpning i vår stad, min favoritlänk går längs Helsingfors stränder. Vi ska hålla fast vid våra fina stränder, skogar och parker, hålla dem öppna, tillgängliga och i bra skick.

Namn: Kalle Sällström
Födelseår: 1978
Kommun: Helsingfors
Hemort: Kronohagen, Helsingfors
Titel: verksamhetsledare

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Vi behöver bostäder som vanliga människor har råd med!
Sjukskötare, brandmän, städare, personal inom småbarnspedagogiken och andra alltför lågt avlönade som gör otroligt viktigt arbete och som vi inte klarar oss utan, ska ha råd att bo i Helsingfors. Vi behöver mera bostäder av varierande slag och bostäder som vanliga familjer har råd med.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Vi behöver flera vuxna i våra skolor!
Barn och unga idag behöver vuxna som finns tillhands, som bryr sig, som ser och lyssnar, som uppmuntrar och skapar trygghet. Ingen ska bli ensam eller mobbad. Vi ska inte spara på det som är det allra viktigaste – våra barn!

Läs mer i vårt valprogram ›

Kollektivtrafik

Smidig trafik underlättar livet
I en fungerande stad finns effektiv kollektivtrafik, man kan köra bil och parkera till rimligt pris, det finns fungerande cykelrutter och stadscyklar att låna, man kan promenera tryggt eller åka på elsparkbräde. Man ska helt enkelt kunna ta sig fram smidigt och bekvämt på det sätt man föredrar, under alla årstider och i alla väder.

Läs mer i vårt valprogram ›