Johnny Holmström

250

"Borgå, vårt gemensamma lag"

Skötseln av gemensamma angelägenheter har fyllt min kalender en lång tid. Efter slutförd magistersexamen inom offentlig förvaltning har jag jobbat med bl.a. sociala förmåner på Folkpensionsanstalten och länge som ekonomiplaneringschef och förvaltningschef på Borgå stad. I min nuvarande position som vd på IOTOI Oy har jag de senaste åren fått vara med om att utveckla morgondagens infrastruktur och föra vidare det Borgåkunnande som finns inom energibranschen.

Frivilligarbetet har upptagit en betydande del av mitt liv. Sedan barnsben har jag motionerat och idrottat i flera grenar och olika Borgåföreningar. I vuxen ålder kom tränar- och lagledaruppdragen starkt in i bilden, kombinerat med styrelse- och kassörsarbete. Juniorverksamheten har visat mig hur viktigt det är att barn och unga har möjlighet till regelbunden och förmånlig sysselsättning nära sitt hem samt att vuxna och barn gör saker tillsammans.

Jag har också en bakgrund inom FBK-verksamheten, där det osjälviska och uppoffrande talkoarbetet ligger på en nivå jag inte upplevt någon annanstans. Jag läser mycket och tycker att det är viktigt att hålla sig ajour med vad som händer omkring oss. Lokalhistoria i olika former hör till mina specialintressen.

Jag är pappa till fyra barn i åldern 8-18 år och bor med fru och familj i Tolkis. Som 41-åring är jag övertygad om att jag har den kunskap, vilja och samarbetsförmåga som krävs för att jobba för ett ännu bättre Borgå!

Namn: Johnny Holmström
Födelseår: 1980
Kommun: Borgå
Hemort: Tolkis
Titel: vd, föreningsaktiv
Tel: 0404899811
www: https://www.johnnyholmström.fi

Viktiga politiska frågor

Idrott och motion

En aktiv och hälsosam livsstil gynnar oss alla på flera olika sätt. Satsningar på fungerande näridrottsplatser, cykelvägar och andra lättillgängliga motionsmöjligheter är en framtidsinvestering.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En stark ekonomi utgör grunden för en frisk kommun. Vi behöver ett målmedvetet ledarskap som letar efter nya former att producera offentliga tjänster mer kostnadseffektivt utan att tumma på kvaliteten.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Välmående är en kombination av flera olika faktorer. Förebyggande vardagliga åtgärder som ökar på samhörigheten, delaktigheten och aktiviteten är nyckeln till ett hälsosamt liv.

Läs mer i vårt valprogram ›