Johanna Lehtonen

90

"Finansproffs för vårt gemensamma och dynamiska Vasa"

Jag är född i Vasa, har jobbat i finansbranschen i över 20 år och mitt hjärta finns djupt bland strandstenarna här vid vår kust. Ödmjuk och tacksam över att få uppfostra mina barn i Vasa, känns det ofta som en ren lottovinst att få leva Vasas unika blandning av stads- och skärgårdsliv.
Jag vill bidra till att Vasa får fortsätta som enhetlig, dynamisk och minst tvåspråkig stad.
Vi ska fortsättningsvis vara hela områdets drivkraft framåt.
Min egen långa och gedigna erfarenhet av ekonomi ger mig bra möjligheter att arbeta för Vasas bästa.
Som statsvetare har jag alltid sett det som givet att jag kommer att ställa upp i kommunalval. Möjligheten att påverka via politiskt beslutsfattande, att sätta sig in i områdets utveckling samt arbeta för vasabornas bästa upplever jag som inspirerande.

Namn: Johanna Lehtonen
Födelseår: 1975
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Teamchef
E-post: johannalehtonenpost@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Vårt gemensamma Vasa är en unik drivkraft! I det här läget är det inte bra att varken enbart spara eller slösa. Den stad är stark som har kloka investeringar för framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Att stöda välfungerande tjänster och innovativa lösningar garanterar framtidens välfärd.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Mångsidiga idrotts- och hobbyverksamhetsmöjligheter gör Vasa lockande för nya invånare samt ökar allas hälsa och välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›