Johanna Holmäng-Jaskari

79

"Välfärd genom företagande"

Jag är en positiv och energisk person, som trivs bäst då jag har många järn i elden. Jag är mamma till tre barn i åldern 15, 13 och 7 år och bor i centrala Vasa. Med oss bor också vår hund Nelson och vår katt Stella. Ursprungligen är jag hemma från Jakobstad, men har bott på olika håll i Finland genom åren. Min fritid tillbringar jag helst med mina nära och kära och jag tycker också mycket om musik, att dansa, läsa, vara ute i naturen och pyssla på så där allmänt. För tillfället håller jag också på med hobbyteater och är med i en tävlande dansgrupp. Jag tillbringar också så mycket tid som möjligt vid vår stuga i den yttre skärgården i Borgå.
Förutom mitt arbete som överinspektör vid Regionförvaltningsverket är jag ordförande för Rädda Barnen i Vasa rf. Jag sitter också med på en förtroendepost i den nationella organisationen Pelastakaa Lapset ry - Rädda Barnen rf. Så barn och ungdomar ligger mig nära kring hjärtat och särskilt då att alla ska ha likvärdiga förutsättningar såväl i nuläget som i framtiden.
Till min utbildning är jag ekonom från Hanken i Vasa, jag är också från en företagarfamilj, var tidigare gift med en företagare och har också själv varit företagare en tid, så jag tror mig veta en del om vad företagande går ut på och hur viktigt det är att förutsättningarna är de bästa möjliga för att företagen ska må bra. Det är trots allt de som utgör grunden för ett ekonomiskt välmående samhälle, vilket i sin tur är förutsättningen för att samhället ska kunna ta hand om sina invånare på bästa sätt. Och välmående invånare är en förutsättning för välfungerande företag, så vi behöver alla varann.

Namn: Johanna Holmäng-Jaskari
Födelseår: 1976
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Överinspektör

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Grunden för ett välmående och fungerande samhälle är människorna. För att skapa de bästa förutsättningarna för människornas välmående behövs sysselsättning, lönsam sysselsättning, och då är företagande grunden för det.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Grunden för ett välmående samhälle är välmående kommuninvånare. Det gäller inom alla delområden och invånare i alla åldrar och olika livssituationer. Jag tycker det är viktigt att satsa på barn och ungas välmående och trygga deras förutsättningar för likvärdiga förutsättningar i livet, för de är vår framtid. En viktig grund för detta är bl.a. jämställdhet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Genom smarta val idag kan vi åstadkomma stora förändringar på lång sikt. Vi tar ofta vår rena natur, havet och luften för givet, men vi borde värna mera om det vi har. Också i urbana miljöer är det skäl att ta helheten i beaktande redan i planeringsskedet och tänka på att skapa förutsättningar för alla invånare att leva i en så trivsam miljö som möjligt och göra det enkelt att leva klimatsmart.

Läs mer i vårt valprogram ›