Johan Holmberg

603

"Esbo är en fin stad men det finns faror och hot som lurpassar på oss. Vår stads skuldsättningsspiral måste stoppas och ekonomin bör stabiliseras (skulder är nu ca 1 miljard dvs 4000 euro per varje innevånare). För att lyckas med detta måste man i framtiden få ner investeringsprogrammet till en rimligare nivå. Efter att den nya snabbspårvägen den Spårjokern mellan Kägeludden och Östra Centrum i H:fors blivit färdig och efter att förlängningen av metron till Stensvik blivit klar bör Esbo stad ha en längre vilopaus med sina större investeringar. Samtidigt bör vi förlänga livslängden stadens byggnader, tillgångar och utrustning maskiner På det här sättet skapar vi tid och resurser till det mest värdefulla i vår stad, till skolan, dagvården, idrotten och kulturen .... "

Bästa väljare, jag heter Johan Holmberg, har jobbat som ekonomichef och business controller både på den privata och offentliga / kommunala sektorn och numera är jag min egen herre dvs jobbar som fri företagare / entreprenör och är bosatt i Hagalund sedan 25 år tillbaka. På min fritid är jag en aktiv föreningsmänniska och jag är även en hängiven långfärdspaddlare.

Namn: Johan Holmberg
Födelseår: 1962
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo
Titel: ekon.mag, business controller
E-post: iamjohan.holmberg@dlc.fi
Tel: 0400-172816

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

En välskött ekonomi och näringsliv är grunden fär stadens ekonomi, om den är i skick behöver man inte göra radikala nedskärningar av serviceutbudet...

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Esbo skall vara en bra stad för sina samtliga innevånare, för de unga, för de i arbetslivet, för våra seniorer, för nyfinländare såväl som för gamla Esbobor,.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Företagande och sysselsättning är grunden inte bara för Esbos ekonomi utan för hela vårt välmående...Jobb skapar jobb vilket skapar välfärd....

Läs mer i vårt valprogram ›