Jan-Peter Nygård

87

"Jag vill jobba för en hållbar och jämlik kommun, där invånarnas intressen säkras och service är tryggad på båda språken."

Jag ställer upp i vårens kommunalval för att fortsatt kunna jobba för en livskraftig kommun och främja Sjundeås utveckling. Genom min senaste mandatperiod i fullmäktige, tidigare erfarenheter och mina dryga 40 år som Sjundeåbo, har jag byggt upp en god grund och förståelse för såväl samhällets som kommunens funktioner.
Sjundeå skall vara en kommun som har invånarnas välmående i sitt intresse och där servicen skall vara tryggad, på både svenska och finska. Det skall vara möjligt att utvecklas, växa och levaett bra liv i vår kommun. Därför är även den aktuella skolfrågan av stor vikt, för att kunna säkerställa en god och jämlik utbildning på båda språken. Jag vill också jobba för en hållbar kommun som är en föregångare inom klimat och miljö, genom att jobba för bland annat fungerande kollektivtrafik och en pålitlig nätförbindelse som möjliggör distansarbete.
Vår kommun har har en unik position med sin närhet till huvudstadsregionen och med en omgivande enastående natur och en levande kulturmiljö. Genom mitt arbete vill jag värna om våra traditioner samtidigt som jag vill driva kommunen framåt utan att vara rädd för utveckling. Jag tror att de bästa besluten fattas genom samarbete, öppen diskussion och ett samhällsenligt perspektiv baserat på fakta.
För tillfället jobbar jag som trafiklärare för blivande lastbils-och fordonskombinationsförare. I Sjundeå svenska församling har jag varit förtroendevald i snart 20 år. Som person är jag hängiven, noggrann och rättvis och tar stort ansvar för mitt arbete.

Namn: Jan-Peter Nygård
Födelseår: 1956
Kommun: Sjundeå
Hemort: Sjundeå
Titel: Trafiklärare

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

För att minska på vårt klimatavtryck måste kommunens koldioxidutsläpp minska och återvinningen måste förbättras. Detta bör i politiska beslut nu mer än tidigare omfattas på ett vettigt sätt. Det innebär att kommunen bör ha klara kommunala mål, förankrade i de globala målen, för att möjliggöra ett långsiktigt klimatarbete. Även kommande generationer skall få njuta av vår natur.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

En betydande del av invånarnas trivsel är en bra infrastruktur. Det betyder att kommunen bör satsa på en fungerande kollektivtrafik och ta del i utbyggande av goda nätförbindelser, eftersom det numera är möjligt att jobba på distans i större utsträckning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Trygghet i livets alla skeden bör säkras och såväl unga som äldre måste inkluderas i planeringen och beslutsfattandet. Invånarnas behov bör beaktas och genomföras inom ramen av kommunens egna resurser för att lägga grunden för ett välmående samhälle.

Läs mer i vårt valprogram ›