Isak Westerlund

75

"För ett välmående samhälle med människan i centrum. "

Gift, medelålders trebarnsfar, med hund och katt och passion för tvåhjulingar. Smedsbybo och Korsholmare sedan 20 år. Klasslärare med intresse för allt mänskligt.

Namn: Isak Westerlund
Födelseår: 1976
Kommun: Korsholm
Hemort: Smedsby/Korsholm
Titel: Klasslärare/Luokaopettaja/Primary school teacher
E-post: isak.westerlund@anvianet.fi
Tel: 0445178483

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Ett samhälle där alla behandlas lika och har samma möjligheter oberoende av t.ex. kön, nationalitet, språk eller annan tillhörighet är grunden för att inkluderande och välmående samhälle.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Vi har en fantastisk skola med duktiga lärare. Genom att stöda skolan och de professionella lärare vi har, lägger vi grunden för ett jämställt och rättvist samhälle.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

En bra miljö är viktig för allt levande. Korsholm och Vasa har mycket att bidra med inom detta område, både lokalt, nationellt och internationellt. Att jobba för detta är en möjlighet vi inte ska missa.


Läs mer i vårt valprogram ›