Henrik Ramm-Schmidt

637

"Unga företagare är Esbos framtid!"

Jag är en numera land-befäst sjökapten, familjefar, hundägare och IT-företagare, med förkärlek för förtroendeuppdrag och en stark tro på hållbar utveckling.

I tillägg till mitt egna företag, sitter jag som styrelseordförande för föräldrarföreningen i Finno skola och är styrelsemdlem i daghemmets föräldraförening, Helsingfors Skeppsbefälhavareförening och ett av de stora husbolagen i Sökö.

Hobbyn innefattar familjelivet, hunden, segling och allmänt uteliv.

Namn: Henrik Ramm-Schmidt
Födelseår: 1977
Kommun: Esbo
Hemort: Nöykis
Titel: Sjökapten
E-post: hrs@iki.fi
Tel: 0400269199

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Unga är vår framtid och skolan är det absolut viktigaste sättet för oss att erbjuda alla unga jämlika förhållanden och nycklar till framgång i livet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

I klimatfrågor finns det bara en väg, dvs hållbar utveckling. Detta bör sträcka sig in på alla delar i samhället och innefatta även hållbarhet i företagskultur.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Som företagare i detta land har jag sett betydelsen av ändamålsenliga stödsystem för nya företag, samt den effekt små och medelstora företag har på sysselsättningsgraden. Vi skall på alla tänkbara sätt kunna säkerställa att Esbo erbjuder de bästa förutsättningarna till framgång för både nya, växande och existerande företag.

Läs mer i vårt valprogram ›