Harriet Francis-Ehnholm

10

"Välbefinnande, tillhörighet, tillgång för alla"

Som mor till fyra barn och klinisk psykolog specialiserad på mental hälsa hos barn och ungdomar och vetenskap om välbefinnande, investerar jag i att göra Grankulla till en plats där familjer och individer kan trivas. Jag vill se till att alla barn, tonåringar och vuxna i vårt samhälle har lätt tillgång till de hälso-, utbildnings- och stödtjänster som de behöver.

Med slutet av pandemin förhoppningsvis i sikte har vi mycket arbete att göra för att se till att barn, ungdomar, familjer och individer som har lidit och marginaliserats av effekterna av COVID stöds och kan återhämta sig mentalt och känslomässigt. Jag tror att det är upp till oss som samhälle att få detta viktiga arbete att ske, och jag vill hjälpa till att skapa Grankullas beslut och beslutsfattande kring detta.

Ursprungligen från Storbritannien förstår jag hur det är att vara utlänning i Finland och vad som krävs för att assimilera sig i landet, kulturen och själva Grankulla, samtidigt som jag behåller min egen kulturella identitet och traditioner. Jag känner mig därför passionerad för att hitta fler sätt att fira detta allt mer mångsidiga samhälle och hur vi välkomnar alla till det. Vi måste se till att alla känna att de hör hemma, eftersom tillhörighet är nyckeln till en säker, lycklig och funktionell gemenskap.

Namn: Harriet Francis-Ehnholm
Födelseår: 1977
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: Dr (DClinPsy)

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

Forskning inom positiv psykologi visar oss att markörer för ”välbefinnande” t.ex. en god balans mellan arbete och privatliv; medkänsla för oss själva och andra; anslutning; ett tillväxtstänkande; och tillgång till katalysatorer för fysisk, mental och andlig hälsa leder till större livstillfredsställelse, självkänsla och social sammanhållning. Grankulla har redan många tjänster och möjligheter som ökar individens och samhällets välbefinnande. Med min bakgrund inom välbefinnande och positiv psykologi är jag intresserad av att hjälpa Grankulla att vidareutveckla dessa tjänster och initiativ för alla åldrar och öka tillgången till dem.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Det är uppenbart att COVID har haft en enorm och negativ psykologisk och hälsopåverkan på många barn, ungdomar, vuxna och familjer. Experter som arbetar inom mentalvård och socialvård varnar redan för de långsiktiga hälso- och sociala konsekvenserna av detta. Som ett resultat tror jag att det kommer att finnas mycket arbete att göra under de kommande åren för att ta itu med dessa frågor. Jag tror att dessa kan börja hanteras av god lokal politik och beslutsfattande, liksom vårt samhälle som arbetar tillsammans. Jag känner att jag med min professionella expertis kan hjälpa till att styra denna policyutformning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Integration

Befolkningen i Grankulla har blivit allt mer mångfaldig de senaste tio åren. Ursprungligen från Storbritannien förstår jag de faktorer som leder till framgångsrik integration i ett samhälle. Jag skulle därför vilja fungera som en röst för dem som genomgår denna process. Som gemenskap är vi alla ansvariga för processen för inkludering och integration. Detta innebär att erkänna och respektera våra skillnader, men också fira dem. Om alla känner att de hör hemma, och säkert kan uttrycka det som är unikt för dem, leder detta till en mer genomgripande, lyckligare, funktionell och säkrare gemenskap.

Läs mer i vårt valprogram ›