Hanne-Grete Christensen

586

"Tvåspråkighet är en rikedom - från finskspråkig till tvåspråkig!"

Jag kommer från en finskspråkig familj (min pappa är från Danmark) och är ursprungligen från Lahtis där jag har varit kommunalsvalkandidat två gånger och har suttit en preriod som första ersättare i fullmäktige.

Jag bor i Bemböle med min falmilj: två barn (10 och 13), make och hund. Vi har uppfostrat vår barn till tvåspråkig genom att sätta de förts till svenskspråkig dagis och sen till svenskspråkig skola.

Barnens välmående och naturen är nära mitt hjärta.

Namn: Hanne-Grete Christensen
Födelseår: 1973
Kommun: Esbo
Hemort: Bemböle
Titel: Specialist (FM)
E-post: hannegrete.christensen2021@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Alla barn har rätt till en närskola - som är nära. Jag tycker att det är specielt viktigt att förvara de små "byskolor" som vi ännu har kvar i Esbo. Barnen mår bättre i mindre skolor - och också lärarna när de inte har 40-50 barn på klassen.

Skolorna/lärarna borde också ha bättre verktyg att ingripa i mobbningen i skolorna. Skolmobbning är en allvarlig sak som ingen borde uppleva.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Naturen är viktig till oss alla som bor i Finland och vi måste kunna njuta av naturen. Själv om Esbo växer och vi behöver bygga nya bostadshus och affärsbyggnad vi ska inte göra det på naturens bekostnad. Hus kan man bygga nästan var som helts - men förstört natur får man inte tillbaka.

Läs mer i vårt valprogram ›