Fred Granberg

594

"Den kommande mandatperioden blir utmanande. Förutom efterskötseln av sviterna efter pandemin, bör de förtroendevalda följa upp det rigorösa sparprogrammet som drabbar alla sektorer, lyckligtvis minst dock skola. Till råga på allt hotar vårdreformen, en till synes dålig affär för Esbo. Esbo växer, och det finns plats för tillväxt och kompletterande nybygge, men vi ska behålla standarden, satsa på trivsel och inte bygga idel tråkiga, täta höghuskomplex och tornhus. Esbobon vill bo nära naturen, uppskattar grönområden, sin naturstrand och gärna båtliv. Trafikfrågan har överpolitiserats, tarvar mera pragmatiskt tänkande."

Född i Hfors 1947, pensionerad, bott i Esbo sedan -78. Gift med fil.mag Riitta Granberg, 3 söner, 6 barnbarn. Gått i Lärkan, stud -66, ing -72, eur.,ing -92.
Jobbat på högteknologiska företag (bl.a Nokia, Setec) som exportchef/-direktör, är 4-språkig, sv, fi, eng, fra. Bott i Frankrike som skolelev, 3 år i Bryssel på 80-talet (Nokia), 2 år i Sthlm 2000-2001 som VD för Setecs dotterbolag.

Suttit två perioder i Esbo fmge, medl i Tekniska nämnden. Medlem i Handelsgillet, DIFF, Svenska klubben, Espoon merenkävijät, Esbo navigatörer, Svenska seniorer i Finland, Gäddviks pensionärer, kören Furorna, Gymnastikföreningen Pelikanerna rf. Hobbyer: skärgårdsliv, tennis, musik, språk...

Namn: Fred Granberg
Födelseår: 1947
Kommun: Esbo
Hemort: Gäddvik
Titel: Pensionär, ingenjör (Eur.Ing)
E-post: fred.granberg@gmail.com
Tel: 040 8439494
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Viktigt för Esbo, och för hela landet. Esbos kluster i Otnäs och Business- Espoo gör ett gott jobb. Vi har bl.a hjälpt till att skapa många nya innovativa start-ups. Nu måste vi vara återhållsamma med nya stora infrastrukturella investeringsprojekt, inga fler järnvägar behövs.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Vi bygger lite för tätt och högt, blir ej trivsamt. Kort sagt, lägg sordin på urbaniseringen! En esbobo vill bo naturnära, uppskattar friluftsliv, stranden, skärgården och båtliv. Den nästan 60 km långa strandlinjen ska bevaras naturlig, och den uppskattade strandpromenaden vidareutvecklas. Viktig detalj: Finno småbåtshamn med sitt vinterupplag ska bevaras som sådant. Projektet att bygga hus i Finno ända till stranden och t.o.m en konstgjord holme utanför, är rena vansinne; dyrt, nedsmutsande och en dålig affär. Dessutom är där vår största båthamn och likaledes största vinterupplag som är oumbärligt för båtarna. - Kollektivtrafiken tarvar en ny men pragmatisk helhetslösning. Vägnätet måste utvecklas också i takt med tillväxten.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Jag innefattar också skolfrågan i detta tema. Vi ska inte spara på skola och utbildning. Vi har hög standard, den ska behållas. I sammanhanget bör vi förbättra tillgängligheten av hjälp till ungdomar som är utslagna eller mobbade.

Läs mer i vårt valprogram ›